เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

ยูนิไลฟ์ เข้าร่วมการอบรม “รู้ลึก…สารเคมีป้องกันและกำจัดวัชพืช”

    ทีมงานฝ่ายวิชาการ นำโดย คุณณิชชารีย์ ปลาบู่ทอง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และองค์ความรู้ บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าร่วมการอบรม หัวข้อ “รู้ลึก…สารเคมีป้องกันและกำจัดวัชพืช” โดย ดร.จรรยา มณีโชติ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นวิธีสั่งของออนไลน์