เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

ระวัง! ผลผลิตอ้อยชะงักเพราะแมลงหวี่ขาว

แมลงหวี่ขาวที่พบในประเทศไทย มี 3 ชนิด คือ Aleurolobus barodensis (Maskell), Neomaskelliabergii (signoret) Neomaskellia and Ropognis Corbette แต่ชนิดแรกพบมากที่สุด

  

ลักษณะการทำลาย

ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของแมลงหวี่ขาวอ้อยดูดกินน้ำเลี้ยงอยู่ใต้ใบอ้อย แต่ระยะตัวอ่อนทำความเสียหายแก่อ้อยมากที่สุด มีผลทำให้ใบอ้อยมีสีซีดลง และกลายเป็นสีเหลืองการระบาดจะเกิดเป็นหย่อมๆ

  

แนวทางการแก้ไข

● ใช้สารป้องกันกำจัดแมลง อะวอร์ด40SC 100 ซีซี ร่วมกับ สตรัค 100 กรัม หรือ ฟิพเปอร์ 300 ซีซี หรือ ไฮ-นิว20 300 ซีซี หรือ เท็นสตาร์ 100 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่น เพียง 1-2 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน

 

  

สอบถามเพิ่มเติม : ติดต่อ ไอดีไลน์ @UNILIFE หรือโทรศัพท์ 02-399-5555วิธีสั่งของออนไลน์