เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

ระวัง! โรคราสีชมพูทุเรียน

โรคราสีชมพูของทุเรียน เกิดจากเชื้อรา Corticium salmonicolor Berk & Br.
 

  

   

    เชื้อราเข้าทำลายกิ่งต้นทุเรียนโดยเฉพาะบริเวณง่ามกิ่ง ส่งผลให้ใบมีสีเหลืองร่วงหล่นไปคล้ายกับอาการกิ่งแห้งและใบร่วงที่เกิดจากโรคโคนเน่า จุดสังเกตคือ มีเส้นใยของเชื้อราลักษณะเป็นขุยสีชมพู ปกคลุมบริเวณโคนกิ่งที่มีใบแห้ง ทำให้เปลือกของกิ่งทุเรียนปริแตกและล่อนจากเนื้อไม้ เมื่อถากเปลือกจะพบว่าเนื้อไม้ภายในมีสีน้ำตาล ถ้าเกิดรอบกิ่ง จะทำให้กิ่งทุเรียนแห้งตายในที่สุด

 

  

 

แนวทางการแก้ไข

 • การป้องกัน ใช้ คัพเวอร์กรีน 50 ซีซี + ไมโครบลูคอป 300 กรัม+ สับรา 300 กรัม + ซีวิว 300 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร ควรฉีดพ่นอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ก่อนทำใบชุดที่ 1 และก่อนเปิดตาดอก
 • การรักษา ควรทำทุก 10-15 วัน
 •         – ครั้งที่ 1 คัพเวอร์กรีน 50 ซีซี + ไมโครบลูคอป 300 กรัม + สับรา 300 กรัม + ซีวิว 300 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร 

          – ครั้งที่ 2 คัพเวอร์กรีน 50 ซีซี + ไอโซโพรไธโอเลน 300 ซีซี + ซีวิว 300 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร  

          – ครั้งที่ 3 คัพเวอร์กรีน 50 ซีซี + ไมโครบลูคอป 300 กรัม หรือ เบนเอฟ 200 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร

 • รักษาและฟื้นฟูระบบราก หากเป็นโรคราสีชมพูระดับรุนแรง ให้ถากเปลือกเพื่อประเมินแผล ดูรากฝอยว่าเป็นสีขาวหรือสีน้ำตาล หากรากมีสีน้ำตาลมากกว่าสีขาว ควรเรียกรากเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับต้นอีกทางหนึ่ง ด้วย ยูโอนิกซ์ 300 ซีซี + นีโอ-ไฟต์ 300 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร (ราดรอบชายพุ่ม 10-15 ลิตรต่อต้น ขึ้นอยู่กับขนาดของต้น)
 •  
   

   

   


  
  วิธีสั่งของออนไลน์