เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

ระวัง! โรคเหี่ยวเน่าแดงในอ้อย

เชื้อสาเหตุ : Colletotrichum falcatum

ลักษณะอาการ

      โรคเหี่ยวเน่าแดง เกิดจากเชื้อรา อ้อยจะเริ่มเหลืองและต่อมาจะยืนต้นแห้งเป็นลำ ทยอยตายทั้งกอและลุกลามตายทั้งแปลง เมื่อผ่าจะพบเนื้อในเน่าแห้ง อาจมีสีแดงหรือม่วงปนเทามีเชื้อราสีขาว และสีเทาฟูอยู่ในเนื้ออ้อย เชื้อจะสามารถระบาดได้โดยเชื้อราปลิวไปกับ ลม ฝน และน้ำชลประทาน

  

  

  

  

แนวทางการแก้ไข

● ใช้ รัสโซล 150 ซีซี หรือ ชีคไบท์ 300 ซีซี หรือ ไอโซโพรไทโอเลน 200 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นห่างกัน 7-10 วัน

  

 
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานยูนิไลฟ์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ยูนิไลฟ์ สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 02-399-5555 หรือ ไอดีไลน์ @unilife


วิธีสั่งของออนไลน์