เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

ระวัง! โรคแส้ดำ ในอ้อย

เชื้อสาเหตุ : เชื้อรา Ustilago scitaminea เชื้อราชนิดนี้อาศัยอยู่ได้ในทุกส่วนของต้นอ้อย ติดอยู่กับตอเก่า และอาจจะติดกับท่อนพันธุ์ที่นำมาปลูก และสามารถระบาดได้โดยการที่ผงสปอร์จากอ้อยที่เป็นโรคแส้ดำปลิวไปติดต้นอื่น โรคแส้ดำเข้าทำลายอ้อย ลดผลผลิต หรืออ้อยอาจจะตายได้

  

ลักษณะอาการส่วนยอดจะดูเป็นก้านแข็งยาว คล้ายๆแส้สีดำ ในส่วนของตออ้อย ถ้าเป็นโรคนี้รุนแรง จะแตกหน่อมาก แคระแกรน ดูคล้ายกอตะไคร้ ยอดทุกยอดจะดูเป็นแส้สีดำ จากนั้นจะแห้งตายทั้งกอ ผลผลิตจะลดลงมากในตอถัดไป และเช่นเดียวกันความรุนแรงจะเสียหายมากขึ้นในตอถัดไป หากไม่เร่งรักษา

  

 

แนวทางการแก้ไข

  • ไถแปลงอ้อยตอที่เป็นโรครุนแรงทิ้ง ไม่ให้เป็นแหล่งของเชื้อ
  • ควรปลูกอ้อยด้วยท่อนพันธุ์ที่ปลอดเชื้อ ตรวจสอบไร่อย่างสม่ำเสมอ หากพบกออ้อยที่แสดงอาการของโรคควร
  • พ่นสารป้องกันกำจัดด้วย รัสโซล 200 ซีซี หรือ แซสซี่ 100 ซีซี หรือ แอพโพช 150 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร

  

 


วิธีสั่งของออนไลน์