เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

ระวัง! โรคใบขาวอ้อย

    โรคใบขาวของอ้อยเกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมา ซึ่งเป็นเชื้อที่ต้องเจริญเติบโตอยู่ในต้นอ้อยหรือในแมลงพาหะเท่านั้น ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันยังไม่สามารถแยกเชื้อออกจากต้นอ้อยได้ ประหนึ่งว่าอ้อยเป็นโรคใบขาวเทียบเป็นโรคเอดส์ของอ้อย และยังไม่มีสารเคมีชนิดใดสามารถรักษาอ้อยที่แสดงอาการของโรคใบขาวให้หายได้

 

  

  

 

    แมลงพาหะที่พบว่าสามารถถ่ายทอดเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวได้ มี 2 ชนิด ประกอบด้วย เพลี้ยจักจั่นลายจุดสีน้ำตาล และ เพลี้ยจักจั่นหลังขาว โดยเพลี้ยทั้งสองชนิดนี้ดูดกินน้ำเลี้ยงอ้อยเป็นหลักเพื่อการเจริญเติบโตและวางไข่ในดิน โดยชอบวางไข่ในดินทราย หรือ ดินร่วนทรายมากกว่าดินชนิดอื่น

    ต้องเฝ้าระวังการระบาดของแมลงพาหะทั้งสองชนิดเพลี้ยจักจั่นลายจุดสีน้ำตาล และเพลี้ยจักจั่นหลังขาว หากพบแมลงในปริมาณมาก อาจต้องตรวจสอบแปลงอ้อยให้ถี่ขึ้นและพ่นสารกำจัดด้ว อะวอร์ด40เอสซี 15 ซีซี + ฟิพเปอร์ 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อะวอร์ด40เอสซี 15ซีซี+ฟินิช 40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร เมื่อพบอ้อยแสดงอาการของโรคใบขาว ให้ขุดทิ้งทำลาย เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งของเชื้ออยู่ในแปลง

 

  วิธีสั่งของออนไลน์