เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

ลำไยช่วงติดผล ระวัง “เพลี้ยแป้ง”

          เพลี้ยแป้ง จะดูดกินน้ำเลี้ยงตามช่อดอกและผล ทำให้ผลลำไยเกิดการเสียหาย และจะ
ขับถ่ายของเหลวลักษณะเหนียวคล้ายน้ำเชื่อมออกมา ซึ่งจะเป็นแหล่งอาหารของราดำ ทำให้ผลดู
สกปรกและเสียหาย อีกทั้งยังมีมดที่จะเป็นพาหะนำพาเพลี้ยแป้งให้กระจายทั่วต้นอีกด้วย 
 
           
 
การป้องกันกำจัด
           ในระยะแรกๆ ที่พบตัวอ่อนของเพลี้ยแป้ง ต้องฉีดพ่นสารทุกๆ สัปดาห์ เพื่อควบคุม
ปริมาณของตัวอ่อนไม่ให้เพิ่มปริมาณ และเติบโตเป็นตัวเต็มวัยที่จะไปวางไข่ในรุ่นต่อไป
 
ระยะหลังตัดแต่งกิ่งถึงเริ่มติดผลอ่อน
ระยะเริ่มติดผลอ่อนถึงเก็บเกี่ยว
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานยูนิไลฟ์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ยูนิไลฟ์ สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 02-399-5555 หรือ ไอดีไลน์ @unilife


วิธีสั่งของออนไลน์