เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

วิธีกำจัด “หนอนเจาะดอกมะลิ”

           หนอนเจาะดอกมะลิ เป็นแมลงศัตรูที่สำคัญที่สุดของมะลิ ตัวหนอนมีลำตัวขนาดเล็ก สีเขียว ปาก หรือหัวมีสีดำ
จะเข้าทำลายดอกมะลิตั้งแต่ระยะเป็นดอกตูมขนาดเล็ก ซึ่งเกษตรกรสามารถสังเกตลักษณะ การเข้าทำลายของหนอนได้
จากอาการของดอกมะลิเป็นรอยช้ำ จะเห็นมูลของหนอนเป็นขุยๆ อยู่ภายใต้ดอกสีของดอกมะลิ สีของดอกมะลิจะเปลี่ยน
เป็นสีม่วง สีน้ำตาลแห้ง เหี่ยวแห้งและร่วงหล่น กรณีถ้าต้นมะลิไม่มีดอกหนอนจะเข้าทำลายกัดกินใบอ่อนหรือยอดอ่อน
ถ้าหนอนระบาดหนักจะไม่มีดอกมะลิให้เหลือเก็บขายได้
 

    

      การแพร่กระจายและการทำลาย
               หนอนชนิดนี้จะระบาดมากในฤดูฝน ทำให้ดอกเสียหายมาก โดยการเจาะกัดกินดอก ทำให้ดอกเป็น
      รูและผิดรูปร่าง เมื่อหนอนดูดกินน้ำเลี้ยงจากดอกจะทำให้กลีบดอกเปลี่ยนเป็นสีชมพูอมม่วง หนอนเจาะ

     ดอกจะมีการระบาดมากกว่าแมลงตัวอื่น ๆ หากป้องกันกำจัดไม่ทันจะเกิดความเสียหายมาก
 
        
 
การป้องกันและกำจัด
         1. ทำความสะอาดบริเวณโคนต้นโดยการเก็บเศษพืชนำไปเผาทำลายเพื่อป้องกันการเข้าดักแด้ของ
             หนอนเจาะดอก
         2. ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาศัยของตัวเต็มวัย
         3. วิธีป้องกันกำจัดที่ยูนิไลฟ์แนะนำ ฟิพเปอร์ 20-40 ซีซี หรือ ไซปรอย 10-20 ซีซี หรือ ไฮ-นิว20 30ซีซี
              ต่อน้ำ 20 ลิตร
 
     
 
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานยูนิไลฟ์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ยูนิไลฟ์ สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 02-399-5555 หรือ ไอดีไลน์ @unilife


วิธีสั่งของออนไลน์