เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) จัดงานแถลงข่าว“ภาพรวมและแนวโน้มธุรกิจขายตรงไทยและงาน TDSA AWARD 2019”

คุณนิตยา มงคลธรรมากุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในฐานะกรรมการบริหารสมาคมการขายตรงไทย TDSA ร่วมกับคณะกรรมการบริหารสมาคม จัดงานแถลงข่าวภาพรวมและแนวโน้มธุรกิจขายตรงไทย และงาน TDSA AWARD 2019  ณ รร.เจ้าพระยาปาร์ค กทม. เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562  ที่ผ่านมาวิธีสั่งของออนไลน์