เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

สวนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ใช้ผลิตภัณฑ์ยูนิไลฟ์ ผลผลิตดกเต็มต้น

            ปัจจุบันมีเกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชไม่เหมาะสม เช่น อ้อย มันสำปะหลัง และพืชผัก เป็นการ
ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เนื่องจากสามารถปลูกได้ในทุกพื้นที่ เติบโตเร็ว ทนโรคและแมลง และสามารถ
ตอบสนองต่อการบังคับให้ออกผลนอกฤดูได้ อีกทั้งยังเป็นพืชราคาดีอีกด้วย
 
           
 
          คุณประคอง และ คุณมาโนชย์ น้อยวิชัย ก็เช่นกัน ได้หันมาทำสวนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง 10 ไร่
จำนวน 1,000 ต้น อยู่ที่ ต.นาจารย์ อ.เมือง จ. กาฬสินธุ์ ปัจจุบันมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองที่สวนนี้อายุ
ประมาณ 3 ปีแล้ว มีทั้งผลผลิตนอกฤดูและผลผลิตที่ออกตามฤดูกาล 
    
           
 
           ก่อนหน้านี้ด้วยความที่เป็นมือใหม่ในการปลูกมะม่วง ก่อนหน้านี้จึงพบปัญหาสภาพต้นไม่สมบูรณ์ ใบ
ไม่สวย คิดว่าผลผลิตคงได้ไม่ดีเท่าที่ควรแน่ๆ แต่ก็ได้เสาะหาแหล่งเรียนรู้ จนกระทั่งได้มารู้จักกับคุณเกรียงศักดิ์
กมลเชื้อ ซึ่งมาจัดประชุมให้คำแนะนำเรื่องการดูแลมะม่วง จึงตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกยูนิไลฟ์ และปฏิบัติตาม
คำแนะนำของคุณเกรียงศักดิ์
 
             
 
         โดยใช้ปุ๋ยยูโอนิกซ์และผลิตภัณฑ์ชุดบำรุงจากยูนิไลฟ์ช่วยแก้ปัญหาให้จนมะม่วงดีขึ้นเรื่อยๆ และผลผลิตก็
ออกมาดีมาก อย่างปุ๋ยยูโอนิกซ์ก็ใช้ครบทั้ง 3 สูตร เลย คือช่วงบำรุงต้นและใบใช้ปุ๋ยยูโอนิกซ์ สูตร 30-9-6
ช่วงสะสมอาหาร ใช้ปุ๋ยยูโอนิกซ์ 18-18-18 สูตร และช่วงสุดท้ายเพิ่มความหวาน ใช้ปุ๋ยยูโอนิกซ์ สูตร 9-9-29
 

       

          
 
      ปัจจุบันมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ใกล้จะได้เก็บผลผลิตขายแล้วในช่วง เม.ย.-พ.ค. นี้ คาดว่าปีนี้
ได้เงินหลายแสนแน่นอน เพราะดกมากและคุณภาพก็ดี ผลใหญ่ ผิวสวย เป็นที่ต้องการของตลาดมาก คุณ
ประคอง และ คุณมาโนชย์ ประทับใจยูนิไลฟ์มากเพราะผลิตภัณฑ์ใช้แล้วได้ผลดีจริงๆ ประกอบกับมีที่ปรึกษา
อย่างคุณเกรียงศักดิ์ ที่คอยดูแลให้คำแนะนำตลอด เจอปัญหาอะไรสอบถามได้หมดแก้ปัญหาให้หมด ถึงเป็น
ชาวสวนมือใหม่ก็ทำสวนได้จริงๆ
 
       
 
       
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
คุณประคอง-คุณมาโนชย์ น้อยวิชัย โทรศัพท์ 090-2563029, 082-50254096
คุณเกรียงศักดิ์ กมลเชื้อ โทรศัพท์ 095-6452662   
หรือ ทาง ยูนิไลฟ์ สาขา ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043-624096, 061-8643168 


วิธีสั่งของออนไลน์