เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

สวนมะยงชิด “ติดดก ดอกไม่ร่วง คุณภาพดี” การันตีผลงานยูนิไลฟ์

    ยูนิไลฟ์จัดกิจกรรมเยี่ยมไร่ชมสวน ที่สวนมะยงชิด ครูถวัลย์ จันทโชติ สมาชิกยูนิไลฟ์ อ.เมือง จ.นครนายก เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

    ในงานครูถวัลย์เปิดสวนให้เกษตรกรผู้สนใจผลิตมะยงชิดเข้ามาชมสวนและสอบถามเทคนิควิธีการต่างๆในการผลิต ให้ “ติดดก ดอกไม่ร่วง คุณภาพผลผลิตดี” มีการบรรยายให้ความรู้โดยทีมนักวิชาการยูนิไลฟ์ นอกจากนี้เกษตรกรที่มาร่วมงานยังได้ชิมมะยงชิดหวานฉ่ำ คุณภาพล้วนๆ พร้อมซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านกันด้วยวิธีสั่งของออนไลน์