เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

ส้มเขียวหวาน พันธุ์ล้ำเลิศ

   ส้มเขียวหวานพันธุ์ล้ำเลิศได้มาจากการนำส้มเขียวหวานพันธุ์โชกุน (Mandarin) มาชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์โดยใช้วิธีการฉายรังสี ในปี พ.ศ. 2555

   พบว่า ต้นส้มมีความสมบูรณ์สูงประมาณ 2.5 เมตร พุ่มกว้าง 3-5 เมตร ใบใหญ่ หนา สีเขียวเข้มเมื่อใบแก่หูใบยาว 0.5-1 ซม ดอกเป็นแบบสมบูรณ์เพศ ดอกตูมมีขนาดใหญ่ที่สุดประมาณ 1 เซนติเมตร ใน 1 ชุดใบจะมีดอกแซมประมาณ 1-5 ดอก/ช่อดอกในฤดูฝนเข้าฤดูหนาวจะติดผลดีกว่าดอกที่ออกในฤดูแล้งเข้าฤดูฝน ผลทรงกลมแป้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4-7 เซนติเมตร เมล็ดน้อย 0-3 เมล็ด/ผล บางผลไม่มีเมล็ด ชานค่อนข้างเหนียวนุ่มแต่เมื่อทิ้งไว้ให้ลืมต้นชานจะนุ่มและทานง่าย จากดอกจนถึงเก็บเกี่ยวใช้เวลาประมาณ 10-12 เดือน

 

ที่มา : ส้มเขียวหวานพันธุ์ล้ำเลิศ, ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518วิธีสั่งของออนไลน์