เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

หนอนกระทู้…บุก!!! ทำลายสวนพริก

รูปร่างลักษณะ
      ตัวหนอนจะมองเห็นด้านหลังเป็นสีดำหัวโตขนาดเท่ากับหนอนกระทู้ผัก ยาวประมาณ 4-5 เซนติเมตร
หนอนโตเต็มที่จะดักแด้โดยใช้ดินทำรัง ระยะดักแด้ประมาณ 10-16 วัน จึงฟักเป็นตัวเต็มวัย
 
    
 
       ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนปีกคู่หน้าสีเทาดำมีจุดขาวเล็กๆ กระจายอยู่ที่ปลายปีก ส่วนปีกคู่หลังสีจางกว่าคู่
หน้า ผีเสื้อเพศเมียหนึ่งตัววางไข่ได้ประมาณ 700-800 ฟอง ไข่สีเหลืองอ่อน รูปร่างกลมแบน ถ้ามองด้วยกล้องขยาย
จะเห็นเป็นว่ามีกลีบ คล้ายผลมะเฟือง อายุไข่ 4-5 วัน ระยะหนอน 28-35 วัน
 
ลักษณะการเข้าทำลาย
     ตัวอ่อนเข้าทำลายเป็นกลุ่มจะกัดกินใบพืช ต่อมาการทำลายรุนแรงขึ้น เนื่องจากเป็นหนอนที่มีขนาดใหญ่
และกัดกินใบพืช อย่างรวดเร็ว กัดกินทั้งใบ ก้าน ดอก และผล การเข้าทำลายมักเกิดเป็น หย่อมๆ ตามจุดที่ตัวเต็มวัย
เพศเมียวางไข่
 
     
     
 
        ในเวลากลางวันจะหลบซ่อนตัวตามรอยแตกระแหงของดินใต้ใบพืช หรือตามกองขยะและจะออกหากินใน 
เวลากลางคืนโดยจะกัดต้นกล้าอายุ 30-40 วัน ทำให้ผลผลิตเสียหายบางครั้งจะสังเกตเห็นหนอนลากเอาต้นกล้าที่กัดเ
เหล่านั้นลงไปในที่หลบซ่อนด้วย มักพบการระบาดตลอดปี
 
      
 
การป้องกันกำจัด
       1. ใช้วิธีเขตกรรม เช่น การไถตากดิน และการเก็บเศษซากพืชอาหาร เพื่อฆ่าดักแด้ เป็นการลดแหล่งสะสมและ
          ขยายพันธุ์
       2. ใช้วิธีกล เช่น เก็บกลุ่มไข่และหนอนไปทำลาย ช่วยลดการระบาดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
       3. ใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัด เช่น อีมาเมกติน เบนโซเอท 50 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
       4. พ่นซ้ำตามการระบาด ควรพ่นเมื่อหนอนมีขนาดเล็ก หากมีการระบาดมากให้ ใช้ในอัตราสูงและเพิ่มช่วงการ
          พ่นให้ถี่ขึ้น ควรพ่นสลับกลุ่มสารและใช้ไม่เกิน 2-3 ครั้งต่อฤดูปลูก เพื่อหลีกเลี่ยงแมลงสร้างความต้านทาน
 
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานยูนิไลฟ์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ยูนิไลฟ์ สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 02-399-5555 หรือ ไอดีไลน์ @unilife


วิธีสั่งของออนไลน์