เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

“อีเว้นท์ปุ๋ยยูโอนิกซ์” ณ ศูนย์ยูนิไลฟ์มะขามล้ม

    เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์ยูนิไลฟ์มะขามล้ม อ.บางปลาม้า. จ.สุพรรณบุรี จัดกิจกรรม “อีเว้นท์ปุ๋ยยูโอนิกซ์” โดยในงานมีการให้ความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยในนาข้าว พร้อมการสาธิตประสิทธิภาพของปุ๋ยยูโอนิกซ์ ให้ผู้ที่มาร่วมงานได้เห็น “จุดเด่นของของปุ๋ยยูโอนิกซ์” นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ใช้มากมายหลายท่าน  เกษตรกรมาร่วมงานได้รับความรู้กันอย่างเต็มที่ พร้อมสั่งจองปุ๋ยยูโอนิกซ์ในงานกันอีกมากมายวิธีสั่งของออนไลน์