เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

เตือนชาวไร่ข้าวโพด…ระวัง “โรคราสนิม”

โรคราสนิมในข้าวโพด

      โรคนี้เกิดได้แทบทุกส่วนของต้นข้าวโพด คือ ใบ ลำต้น กาบใบ ฝัก ช่อดอกตัวผู้  แผลจะเกิดด้านบนใบมากกว่าด้านล่างของใบ เมื่อเป็นโรคในระยะแรกๆ จะพบเป็นจุดนูนเล็กๆ ต่อมาแผลจะแตกออกมองเห็นเป็นผงสีสนิมเหล็กในกรณีที่เป็นโรครุนแรงจะทำให้ใบแห้งตายในที่สุด ข้าวโพดพันธุ์อ่อนแอ จะพบโรคราสนิมระบาดรุนแรงได้

 

 

การแพร่ระบาด

      ราสนิมมักแพร่ระบาดไปกับลม โดยเมื่อสปอร์ของเชื้อราปลิวไปตกในที่ที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับเชื้อโรคจะทำให้ข้าวโพดเป็นโรคได้ แต่หากสภาพแวดล้อมนั้นเหมาะสมแต่ไม่มีต้นข้าวโพดเชื้อโรคเข้าทำลายอาศัยพืชอื่นซึ่งเป็นพืชอาศัยของเชื้อโรคอยู่ข้ามฤดู และเมื่อมีการปลูกข้าวโพดขึ้นมาเชื้อจะปลิวจากพืชอาศัยกลับมาที่ข้าวโพดได้อีก วนเวียนเช่นนี้เรื่อยไป

 

 

การป้องกันและกำจัด

  1. หลีกเลี่ยงการปลูกข้าวโพดพันธุ์อ่อนแอ โดยเฉพาะ ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดเทียน ข้าวโพดข้าวเหนียว
  2. กำจัดวัชพืช ไม่ให้เป็นแหล่งอาศัยของเชื้อสาเหตุของโรค และเก็บต้นพืชที่เป็นโรค เผาทำลายนอกแปลง
  3. การใช้สารป้องกันโรคหรือพบอาการของโรคเล็กน้อย ใช้ บิซโทร 300 กรัม หรือ ไมโครบลูคอป 200 กรัม หรือ เบนเอฟ 200 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร แต่หากโรคระบาดรุนแรง ใช้ รัสโซล 150 ซีซี หรือ แซสซี่ 100 ซีซี  หรือ แอพโพช 100 ซีซี ต่อน้ำ  200  ลิตร

 

คำเตือน

เพื่อความปลอดภัย ก่อนใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร

โปรดอ่านรายละเอียดและปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากบรรจุภัณฑ์อย่างเคร่งครัดวิธีสั่งของออนไลน์