เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

เตือนภัย : หนอนกระทู้หอมในหอมแดง

      หนอนกระทู้หอม (Spodoptera exigua Hubner) หรือ หนอนหลอดหอม หรือ หนอนหนังเหนียว เป็นแมลงศัตรูพืชที่สำคัญต่อการปลูกหอมมากที่สุด เนื่องจากแม่ผีเสื้อวางไข่ได้ครั้งละมากๆ พฤติกรรมของหนอนที่เจาะเข้าไปอาศัยและกัดกินในหลอดหอม ทำให้ยากต่อการกำจัด และหนอนชนิดนี้สามารถสร้างความต้านทานต่อสารกำจัดแมลงหลายกลุ่มอย่างรวดเร็ว เกิดปัญหาการดื้อยาได้ในเวลาไม่นาน

ลักษณะการทำลาย

      ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน จะวางไข่เป็นกลุ่มจำนวนมากบนใบหอม หนอนวัยแรกที่ฟักออกจากไข่จะอาศัยแทะกินใบหอมอยู่ภายนอก ซึ่งเป็นระยะที่หนอนอ่อนแอต่อสารเคมีมากที่สุด หนอนวัยที่ 2 จะเจาะเข้าไปอาศัยอยู่ในหลอดหอม จะกัดกินทำลายลำต้นและใบ ทำให้เจริญเติบโตช้า เมื่อกินใบหมดก็จะลงไปกัดกินส่วนหัว ทำให้หอมเน่าเสียหาย ยากต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิต หากระบาดมากจะเก็บผลผลิตไม่ได้

ระยะเวลาที่หนอนจะอยู่ภายนอกหลอดหอม มีเพียง 1-2 วันเท่านั้น หากฉีดพ่นสารเคมีในช่วงที่หนอนอยู่ภายนอกหลอดหอม จะทำให้หนอนตายได้ง่าย แต่หากหนอนเจาะเข้าใบหอมแล้วจะทำให้กำจัดได้ยากขึ้น

การป้องกันกำจัด

1.เก็บกลุ่มไข่และหนอนไปทำลาย หรือใช้กับดักแสงไฟ ช่วงเวลา 18.00 – 22.00 น. เพื่อกำจัดผีเสื้อหนอนกระทู้หอม

2.ใช้มุ้งตาข่ายไนลอนคลุมแปลง แต่เป็นการลงทุนสูง ต้องคำนวณผลตอบแทนว่าคุ้มค่าหรือไม่

3.หากพบการระบาดฉีดพ่นด้วย เคาท์ดาว 40-60 ซีซี หรือ ฟิพเปอร์ 30-40 ซีซี หรือ คอลลิ่ง 15-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานยูนิไลฟ์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ยูนิไลฟ์ สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 02-399-5555 หรือ ไอดีไลน์ @unilifeวิธีสั่งของออนไลน์