เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

เตือนภัย หนอนแมลงวันทองเจาะผลพริก

  

      แมลงวันทองพริก (Bactrocera latifrons (Hendel); solanum fruit fly) วงจรชีวิตระยะไข่ใช้เวลา 44-48 ชั่วโมง ระยะหนอน 8-10 วัน ระยะดักแด้ 11-14 วัน ตัวเต็มวัยอายุประมาณ 93-189 วัน ตัวเต็มวัยเมื่อออกจากดักแด้ได้ประมาณ 8 วัน จะเริ่มจับคู่ผสมพันธุ์ และวางไข่ โดยจับคู่ผสมพันธุ์ในช่วงเวลาเย็นถึงพลบค่ำ ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่ตลอดอายุขัย ได้ 124-325 ฟอง วางไข่สูงสุด 17 ฟองต่อวัน

  

ลักษณะการทำลาย

         พบการเข้าทำลายตลอดช่วงระยะการเก็บเกี่ยว ตั้งแต่พริกเข้าสีจนถึงพริกสุก ซึ่งเข้าทำลายสูงในพริกชุดแรก (พริกเม็ดง่าม) โดยตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่ที่ผล จากนั้นฟักเป็นตัวหนอน กัดกิน ชอนไชภายในผล ทำให้ผลเน่าร่วงหล่น ผลผลิตเสียหายและคุณภาพต่ำ และเมื่อหนอนโตเต็มที่จะเจาะออกมาเข้าดักแด้ในดินต่อไป

  

แนวทางการแก้ไข

● ทำความสะอาดแปลงปลูก โดยเก็บพริกที่ร่วงหล่นเผาทำลาย เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวันทองพริก

● เมื่อพริกเริ่มติดผล พ่นเหยื่อพิษโปรตีนเป็นจุดทุกต้นรอบแปลง และพ่นเป็นแถว ห่างกันแถวละ 5 เมตร พ่นทุกสัปดาห์ หรือเทเหยื่อพิษโปรตีนใส่ในกับดักดัดแปลง เช่น ขวดพลาสติก เจาะช่องให้แมลงสามารถบินเข้ากับดักได้ และติดตั้งกับดักสูงจากพื้นดิน 15 เซนติเมตร รอบแปลงปลูก

● ใช้สารกำจัดแมลงที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ ไฮ-นิว20 30-50 ซีซี หรือ ไตรฟอส 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

  

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานยูนิไลฟ์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ยูนิไลฟ์ สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 02-399-5555 หรือ ไอดีไลน์ @unilife


วิธีสั่งของออนไลน์