เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

เตือนภัย เพลี้ยหอยเกล็ดมันสำปะหลัง

  

        สำหรับมันสำปะหลัง มี เพลี้ยหอยเกล็ด หลายชนิดเข้าทำลาย เช่น เพลี้ยหอยเกล็ดขาว (Aonidomytilus albus ; White scale) เพลี้ยหอยเกล็ดดำ (Saissetia miranda ; Black scale) โดยในสภาพที่อากาศร้อน แห้งแล้ง ติดต่อกันเป็นเวลานาน จะพบการระบาดของเพลี้ยหอยเกล็ดขาวในแปลงที่ใกล้เก็บเกี่ยว หรือพบในต้นมันสำปะหลังที่กองสุมไว้ทำพันธุ์ โดยจะมีลักษณะเกล็ดสีขาวนูน ขึ้นปกคลุมเกือบทุกส่วนของมันสำปะหลัง ทั้งส่วนยอด ลำต้น กิ่ง เหง้า และหัว

        กรณีที่มีเพลี้ยหอยเกล็ดติดไปกับท่อนพันธุ์ปลูก การระบาดจะมีความรุนแรงและรวดเร็ว ทำให้ผลผลิตเสียหายถึง 20 เปอร์เซ็นต์ โดยเพลี้ยหอยเกล็ดจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืช ทำให้ใบเหลืองและร่วง แคระแกร็น หากมีเพลี้ยหอยเกล็ดปกคลุมทั้งลำต้น จะทำให้ลำต้นแห้ง ต้นตาย

  

แนวทางแก้ไข

● คัดเลือกต้นมันสำปะหลังที่ไม่มีเพลี้ยหอยเกล็ดไปทำพันธุ์

● แช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูก ซึ่งสามารถกำจัดเพลี้ยแป้งได้ด้วย ใช้ เท็นสตาร์ 10 ซีซี หรือ ไอมิด้า 4 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร แช่ท่อนพันธุ์นาน 10 นาที

● หากมีสภาวะแห้งแล้ง ฝนทิ้งช่วง ควรสำรวจแปลงอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ ต่อครั้ง ควรป้องกันกำจัดตั้งแต่เริ่มพบการทำลาย จะทำให้ควบคุมการแพร่ระบาดได้ดีกว่า

  

● หากมีการระบาดรุนแรง ควรถอนต้นที่มีการระบาดมากไปเผาทำลายนอกแปลงปลูก แล้วพ่นสารกำจัดแมลงบริเวณที่พบการระบาดเป็นรัศมีโดยรอบ โดยใช้ ไอมิด้า 40 กรัม + อะวอร์ด40SC 150 ซีซี หรือ สตรัค 100 กรัม+ อะวอร์ด40SC 150 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร

** มันสำปะหลังอายุ 1-3 เดือน ใช้น้ำ 60-80 ลิตร /ไร่ , มันสำปะหลังอายุ 4-8 เดือน ใช้น้ำ 80-100 ลิตร/ไร่

  วิธีสั่งของออนไลน์