เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

เตือนภัย แมลงนูนหลวงในอ้อย

     แมลงนูนหลวง (Lepidiota stigma Fabricius) เป็นด้วงปีกแข็งที่มีขนาดตัวโต มีตั้งแต่สีขาว สีน้ำตาลอ่อน และสีน้ำตาลแดง การเข้าทำลายจะเกิดเป็นหย่อม ไม่แพร่กระจายไปทั้งไร่ พบการทำลายมากในสภาพดินทราย โดยตัวหนอนจะหลบอยู่ในท่อนอ้อย ทำให้กำจัดยาก กออ้อยที่ถูกหนอนของแมลงนูนหลวงเข้าทำลายเพียงหนึ่งตัวต่อกออ้อยจะทำให้อ้อยตายทั้งกอได้ ทำให้ผลผลิตลดลงจนเก็บผลผลิตไม่ได้

    หนอนของแมลงนูนหลวงกัดกินรากอ้อยเป็นอาหาร อาการเริ่มแรกของอ้อยที่ถูกทำลายจะคล้ายกับอาการขาดน้ำ คือ ใบมีสีเหลือง ต่อมาใบจะแห้งตายมากผิดปกติ จนแห้งตายไปทั้งกอ กอที่ถูกทำลายสามารถถอนออกจากดินได้ง่าย เนื่องจากรากอ้อยถูกทำลายหมด หากปีใดแห้งแล้งติดต่อกัน การระบาดจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

วิธีการป้องกันกำจัด

1. ทำการไถพรวนดินหลายๆครั้ง เพื่อทำลายหนอนแมลงนูนหลวงและดักแด้ก่อนปลูกอ้อย

2. จับแมลงนูนหลวงตัวเต็มวัยมาทำลาย หรือนำไปทำเป็นอาหาร

2. สูตรเด็ดยูนิไลฟ์ ฟื้นฟูอ้อย เพิ่มการแตกหน่อ กำจัดหนอนใต้ดิน ด้วย ซีวิว 200 ซีซี ร่วมกับ ฟิพเปอร์ 500 ซีซี หรือ สตรัค 300 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร พ่นอาบโชกหน่ออ้อยบริเวณที่ถูกทำลาย

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานยูนิไลฟ์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ยูนิไลฟ์ สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 02-399-5555 หรือ ไอดีไลน์ @unilifeวิธีสั่งของออนไลน์