เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

เตือนภัย!! ไรขาวพริก

ลักษณะการทำลาย
 
        ไรขาวพริก เป็นศัตรูสำคัญของพริก โดยจะชอบดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อน หรือยอดที่แตกใหม่ของพืช
เนื่องจากอวัยวะปากของไรไม่แข็งแรงพอที่จะดูดกินน้ำเลี้ยงจากส่วนต่างๆ ของพืชที่มีลักษณะหนาแข็งได้
 
       
 
        พริกที่ถูกไรดูดทำลายจะมีอาการใบหงิก ขอบใบม้วนลง ยอดอ่อนแตกเป็นฝอย ก้านใบยืดออก ใบเรียวเล็ก
ใต้ใบเป็นสีน้ำตาล ใบจะหนาแข็งและเปราะ
 
       
 
         ถ้าการทำลายของไรเป็นไปอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง อาการใบหงิกนี้จะค่อยๆ ลุกลามจากยอด และใบอ่อน
ลงมายังใบล่างๆ ทำให้พริกชะงักการเจริญเติบโต แคระแกรนไม่ติดผล
 
     
 
เขตแพร่กระจายและฤดูกาลระบาด
 
        เพศเมียและตัวอ่อนของไรชนิดนี้มีนิสัยชอบอยู่กับที่ไม่ค่อยเคลื่อนไหว ตัวผู้จะทำหน้าที่พาดักแด้ตัวเมียและ
ตัวอ่อนเคลื่อนย้ายจากใบแก่ไปยังยอด และใบอ่อนเพื่อหาที่ดูดกินใหม่ต่อไป ไรขาวพริกนี้จะขยายพันธุ์และระบาด
ทำความเสียหายให้กับพริกมากในระยะที่ฝนตกชุก พบระบาดทำลายพริกในทุกแหล่งปลูกของประเทศไทย
 
     
 
การป้องกันกำจัด
 
1. ควรตรวจดูต้นพริกที่ปลูกทุกๆ 7 วัน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นระยะที่พริกกำลังแตกใบอ่อน ถ้าสังเกตเห็น
    พริกเริ่มแสดงอาการใบหรือยอดหงิก การเด็ดยอดที่หงิกไปทำลายเสียจะช่วยลดการระบาดของข้าวได้
2. ลดความชื้นโดยการตัดแต่งพุ่มให้อากาศถ่ายเท และแดดส่องถึงพื้นดิน
3. ถ้าพบในระยะที่ไรระบาดมากแล้ว แนะนำผลิตภัณฑ์ อะมิทราซ 30-40 ซีซี หรือ ไพริดาเบน 10 กรัม ต่อน้ำ 20  
    ลิตร พ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 5-7 วัน และพ่นซ้ำหากพบว่ายังมีไรระบาด
 
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานยูนิไลฟ์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ยูนิไลฟ์ สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 02-399-5555 หรือ ไอดีไลน์ @unilife


วิธีสั่งของออนไลน์