เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

เทคนิคการเปลี่ยนพื้นที่ทำนามาปลูกดาวเรือง

จากชาวนาที่เปลี่ยนพื้นที่ทำนามาปลูกดาวเรืองตัดดอกขายเป็นครั้งแรก บนพื้นที่เพียง 3 ไร่ ของคุณสำเนา แดงไผ่ สมาชิกยูนิไลฟ์ จ.ชัยนาท ซึ่งสามารถสร้างรายได้มากถึง 400,000 บาท  โทร. 080-5091993

  • ใช้ผลิตภัณฑ์ยูนิไลฟ์

พ่นซีวิว ระยะเพาะต้นกล้าดาวเรือง

หลังปลูกลงดิน พ่นชุดบำรุง+ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคและแมลง ทุก 7-10 วัน

  • ปุ๋ยผสม ยูโอนิกซ์

ปล่อยไปกับระบบน้ำหยด
46-0-0 คลุกยูโอนิกซ์ 5 กก.ต่อน้ำ 200 ลิตร
ใส่ทางดิน พื้นที่ 3 ไร่ใช้ปุ๋ย 1 กระสอบ         

ความประทับใจ

ผลิตภัณฑ์ยูนิไลฟ์ทำให้ดาวเรืองดกมาก ดอกใหญ่ ได้คุณภาพ  หมดปัญหาเรื่องโรคและแมลงวิธีสั่งของออนไลน์