เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

เผือกหอม รสชาติดี เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ

เผือกจะเป็นพืชระดับท้องถิ่น แต่ก็สร้างรายได้ อย่างต่อเนื่อง ให้ คุณพงษ์พิษณุ  แสงทองสว่างโชติ  สมาชิกยูนิไลฟ์ จ. สุพรรณบุรี บนพื้นที่ 10 ไร่ หลังจากใช้ “ยูนิไลฟ์” สามารถเพิ่มผลผลิตจาก 4 ตัน/ไร่ เป็น 7 ตัน/ไร่
คนไทยนิยมบริโภคเผือกเพราะมีกลิ่นหอมและรสชาติดี เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย ฮ่องกง ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ และ มาเลเซีย  ลองติดตามเรื่องราวดูครับ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม 086-272-3842

เจ้าของแปลง   คุณพงษ์พิษณุ  แสงทองสว่างโชติ
โทรศัพท์   087-199-7872
ที่อยู่ 193/3 ม.8 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
พืชปลูก เผือก
พื้นที่ปลูก 10 ไร่
ใช้อิโค่มิกซ์ 10 ไร่
ฤดูกาลปลูก เดือนตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559
เปรียบเทียบการใช้ปุ๋ย
การใช้ปุ๋ยแบบเดิม
ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 ระยะ 1 เดือน ใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0                     ใช้อัตรา 600 กก./ไร่
ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 ระยะ 3 เดือน ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-5                     ใช้อัตรา 200 กก./ไร่
ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 3 ระยะ 4 เดือน ใช้ปุ๋ยสูตร 13-13-21                    ใช้อัตรา 600 กก./ไร่
รวมทั้งฤดูปลูกใช้ปุ๋ยจำนวน 1800 กิโลกรัม/ไร่
ผลผลิตที่เคยได้รับ 4 ตันต่อไร่
การใช้ปุ๋ยผสมอิโค่มิกซ์
ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 ระยะ 1 เดือน ใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0                       ใช้อัตรา 200 กก./ไร่
ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 ระยะ 3 เดือน ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-5                      ใช้อัตรา 200 กก./ไร่
ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 3 ระยะ 4 เดือน ใช้ปุ๋ยสูตร 13-13-21                     ใช้อัตรา 200 กก./ไร่
รวมทั้งฤดูปลูกใช้ปุ๋ยจำนวน 600 กิโลกรัม/ไร่
ผลผลิตที่เคยได้รับ 7 ตันต่อไร่
ความประทับใจ

ประทับใจมาก เผือกพื้นที่ 10 ไร่ใช้ปุ๋ยผสมอิโค่มิกซ์ เพียง 6 กระสอบต่อฤดู ลดต้นทุนปุ๋ยเคมีไปมากกว่า 12 กระสอบ เคยได้ผลผลิต 4 ตันต่อไร่ แต่พอใช้ปุ๋ยผสมอิโค่มิกซ์ ได้ผลผลิตสูงมากขึ้นถึง 7 ตันต่อไร่

 วิธีสั่งของออนไลน์