เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

“เพลี้ยแป้งสีชมพู” แมลงศัตรูชาวไร่อ้อย

ลักษณะการทำลาย
 
         เมื่อระบาดเข้าทำลายอ้อยมาก ๆ โดยเฉพาะในฤดูแล้ง ทำให้อ้อยชะงักการเจริญเติบโตผลผลิตและ
ปริมาณน้ำตาลซูโครสในอ้อยลดลงเมื่อนำท่อนพันธุ์ที่มีแมลงชนิดนี้ไปปลูกก็เข้าทำลายท่อนพันธุ์อ้อยในดิน
ทำให้ท่อนพันธุ์ไม่งอก หรืองอกขึ้นมาก็อาจทำให้หน่ออ้อยแห้งตาย
 
      
 
        เพลี้ยแป้งเข้าทำลายอ้อยได้ทุกระยะการเจริญเติบโต เริ่มตั้งแต่ท่อนพันธุ์ที่อยู่ในดิน เมื่อนำพันธุ์ที่มี
แมลงไปปลูก หน่ออ้อยที่ยังไม่มีลำก็พบว่าถูกดูดกินน้ำเลี้ยงตามร่องกาบใบอ้อยหรือตามส่วนโคนต้นอ้อย
ส่วนใหญ่มักพบดูดกินอยู่ตามลำต้นอ้อยที่ยังมีกาบใบหุ้มอยู่ และมักพบอยู่ต่ำกว่าข้ออ้อยลงมาอยู่ที่ตรงข้าม
กับตาอ้อยแต่เมื่อระบาดมากก็พบอยู่ทั่วปล้องอ้อย
 
      
 
การป้องกันกำจัด
 
1. การใช้สารเคมีฆ่าแมลงมีความจำเป็นเพื่อป้องกันในระยะแรกของการปลูกและลดปริมาณแมลง
   ศัตรูพืชในช่วงที่เพลี้ยแป้งระบาดรุนแรง การแช่ท่อนพันธุ์ แนะนำ คัพเวอร์กรีน 50 ซีซี +
   นีโอ-ซิงค์พลัส 300 ซีซี + ซีวิว 200 ซีซี ร่วมกับสารฆ่าแมลง เท็นสตาร์ 100 ซีซี
   หรือ ไอมิด้า 30 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นใส่กองท่อนพันธุ์ที่ตัดไว้ก่อนยกไปปลูก
2. การใช้สารฆ่าแมลงฉีดพ่นทางใบ แนะนำ อะวอร์ด 100 ซีซี ร่วมกับ เท็นสตาร์ 100 ซีซี หรือ ฟิพเปอร์ 300 ซีซี
    หรือ แมมมอท 500 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร
 
 
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานยูนิไลฟ์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ยูนิไลฟ์ สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 02-399-5555 หรือ ไอดีไลน์ @unilife


วิธีสั่งของออนไลน์