เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

การทำแคนตาลูปคุณภาพ

แคนตาลูป บนพื้นที่ 2 ไร่ ของคุณละมูล  ศิริมนตรี สมาชิกยูนิไลฟ์ จ. นครราชสีมา เคยได้ผลผลิตเพียง 8 ตัน/ไร่ หลังจากใช้ “ยูนิไลฟ์” ได้ผลผลิตเพิ่มเป็น 12 ตัน /ไร่ รายได้เพิ่มขึ้นกว่าเดิม รู้สึกมั่นใจกับธุรกิจเครือข่ายเกษตรยูนิไลฟ์ มากขึ้นกว่าเดิม ที่นี่มีทีมงานวิชาการที่คอยให้คำปรึกษา และเพื่อนๆสมาชิกที่คอยแบ่งปันสิ่งดีๆให้แก่กัน สนใจการทำแคนตาลูปคุณภาพ ติดต่อ คุณละมูล 089-626-4345

เจ้าของแปลง   คุณละมูล  ศิริมนตรี
โทรศัพท์   089-626-4345
ที่อยู่ 183 ม.8 ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
พืชปลูก แคนตาลูป
พื้นที่ปลูก 2 ไร่
ฤดูกาลปลูก ตุลาคม 2558 – มกราคม 2559
เปรียบเทียบการใช้ปุ๋ย
การใช้ปุ๋ยแบบเดิม
ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 ระยะ ย้ายต้น ใช้ปุ๋ยสูตร 21-4-21                    ใช้อัตรา 30-40 กก./ไร่
ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 ระยะ อายุ 20 วัน ใช้ปุ๋ยสูตร 16-16-16                   ใช้อัตรา 25-30 กก./ไร่
ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 3 ระยะ ก่อนเก็บเกี่ยว 10-15 วัน ใช้ปุ๋ยสูตร 13-13-21 + 0-0-60        ใช้อัตรา 20+20 กก./ไร่
รวมทั้งฤดูปลูกใช้ปุ๋ยจำนวน 110 กิโลกรัม/ไร่
ผลผลิตที่เคยได้รับ 8-8.5 ตันต่อไร่
การใช้ปุ๋ยผสมอิโค่มิกซ์
ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 ระยะ ย้ายต้น ใช้ปุ๋ยสูตร 21-4-21                    ใช้อัตรา 15-20 กก./ไร่
ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 ระยะ อายุ 20 วัน ใช้ปุ๋ยสูตร 16-16-16                   ใช้อัตรา 10-15 กก./ไร่
ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 3 ระยะ ก่อนเก็บเกี่ยว 10-15 วัน ใช้ปุ๋ยสูตร 13-13-21 + 0-0-60        ใช้อัตรา 15+15 กก./ไร่

 

รวมทั้งฤดูปลูกใช้ปุ๋ยจำนวน 65 กิโลกรัม/ไร่

ผลผลิตที่ได้ 12 ตันต่อไร่

 

ข้อดีของการใช้ตามคำแนะนำยูนิไลฟ์

  • ลดการใช้ปุ๋ยทางราก
  • ลดจำนวนครั้งการให้ปุ๋ยทางใบ
  • ลดการให้น้ำ (พืชต้องการน้ำน้อยลง)
  • ทนทานต่อโรคและแมลง และความแปรปรวนของอากาศ
  • ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต


วิธีสั่งของออนไลน์