เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

แมลงดำหนาม มะพร้าว

     แมลงดำหนามมะพร้าว เป็นด้วงชนิดหนึ่งลำตัวแบนสีดำ มี 2 ชนิด คือ Plesispa reichei Chapuis พบในแปลงเพาะชำ และ Brontispa longissima Gestro ทำลายมะพร้าวในแปลงปลูก

ลักษณะการทำลาย

     ทั้งตัวหนอนและตัวเต็มวัยของแมลงดำหนามมะพร้าวจะซ่อนตัวในใบอ่อนและกัดกินยอดอ่อน โดยเฉพาะยอดที่ยังไม่คลี่ ทำให้ยอดอ่อนของมะพร้าวชะงักการเจริญเติบโต หากต้นมะพร้าวถูกทำลายรุนแรงติดต่อกัน ทำให้ใบแห้งกลายเป็นสีน้ำตาลหลายใบ มองเห็นเป็นสีขาวโพลนชัดเจน ชาวสวนเรียกว่า “โรคหัวหงอก”

การป้องกันกำจัด

1. หากระบาดเล็กน้อยและเป็นต้นเล็ก ให้ตัดใบไปเผาทิ้ง

2. พบการระบาดในต้นเตี้ยป้องกันด้วย คอลลิ่ง 20 ซีซี หรือ เคาท์ดาว 30 ซีซี หรือ ฟิพเปอร์ 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทั่วใบ

3. หากเป็นต้นใหญ่ที่ไม่สามารถพ่นสารใส่ใบได้ แนะนำ ใช้สว่านขนาด 0.5 ซม.เจาะลำต้นลึก 6 นิ้วแล้วหยอดสาร คอลลิ่ง 20 ซีซี หรือ เคาท์ดาว 30 ซีซี หรือ ฟิพเปอร์ 30 ซีซีต่อต้น และปิดปากแผลด้วยดินน้ำมัน ป้องกันกำจัดได้นาน 3 เดือนไม่มีสารตกค้างในผลผลิต

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานยูนิไลฟ์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ยูนิไลฟ์ สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 02-399-5555 หรือ ไอดีไลน์ @unilifeวิธีสั่งของออนไลน์