เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

โรคผลเน่าสีน้ำตาลในลำไย

เชื้อสาเหตุ :  เชื้อรา  Phytophthora capsici Leonian

ลักษณะการทำลาย

   ใบและยอดไหม้ใบที่ถูกทำลายจะร่วง ใบอ่อนจะแห้งสีน้ำตาลทั้งต้น ผลที่ยังไม่แก่เต็มที่จะแตกเห็นในเนื้อผล ผลโตร่วง และอาจเห็นปุยขาวๆของเชื้อราปกคลุม  เกษตรกรเรียกโรคราน้ำฝน เพราะมักระบาดรุนแรงช่วงที่มีฝนตกติดต่อ กันโดยสปอร์ที่ว่ายน้ำได้จะเข้าทำลายใบอ่อน ใบเพลสาด ทำให้ใบเน่าหลุดร่วงลงไปสะสมอยู่ในดิน เมื่อลำไยออกผล ลมและฝนจะพาเชื้อราปลิวขึ้นไปตกบนผล ทำให้ผลแตกและเน่า จากนั้นผลจะร่วงหล่นลงสู่ฟื้นดินบริเวณโคนต้น เป็นแหล่งสะสมของเชื้อราและเข้าทำลายได้ในฤดูถัดไป

การป้องกันกำจัด

     1.ในกรณี ที่ใบและผลลำไยเป็นโรคแล้ว ร่วงหล่นอยู่บนพื้นดินใต้ทรงพุ่ม ให้เก็บกวาดแล้วนำไปทำลาย ไม่แนะนำให้ปล่อยทิ้งไว้เพราะจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อราและเข้าทำลายได้ในฤดูถัดไป

       2.บำรุงรักษาต้นลำไยให้เจริญเติบโตแข็งแรง ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับผลลำไย ลดผลแตกหลุดร่วง ผนังเซลล์หนาขึ้น ใช้  ยูนิฟอส-เค 30 กรัม + นีโอ-ไฮแคล 20 ซีซี  ต่อน้ำ 20 ลิตร

        3.หากพบการระบาดของโรคควรพ่นสารป้องกันกำจัด ใช้ ไอโซโพรไทโอเลน 20 ซีซี สลับ สับรา 30 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร อาบโชกทั้งต้น ทุกๆ 7-10 วัน

 

 วิธีสั่งของออนไลน์