เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

โรคยางไหลในพืชตระกูลส้ม

         อาการยางไหล บริเวณกิ่งและโคนต้น ซึ่งพบมากในส้มโอและมะนาวนั้น มีความสัมพันธ์กับ “โรคทริส
เตซ่า” ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส และมักพบเชื้อรา “Botryodiplodia sp.” เข้าทำลายร่วมกับการขาดธาตุอาหารบาง
ชนิดอีกด้วย
 
ลักษณะอาการ
        ที่โคนต้นจะเห็นเป็นแผลแตกแห้งแข็ง มีน้ำยางออกมาเคลือบติดบนผิวของเปลือกลำต้น ส่วนใหญ่จะ
พบอาการยางไหลบริเวณโคนต้นหรือตามง่ามกิ่ง เปลือกบริเวณที่มียางไหลจะแห้งแข็งเป็นสีน้ำตาลส่วนอาการ
ที่กิ่งมักจะพบปลายกิ่งแห้งเป็นสีน้ำตาลลามจากยอดลงมา
       เชื้อราที่ทำให้เกิดยางไหลนี้สามารถทำให้ผลส้มเน่า ในกรณีที่เกิดกับผลที่อยู่บนต้น ผลส้มจะหลุดร่วง
และมักพบจุดสีดำเป็นตุ่มนูนขนาดเล็กๆบนแผลเน่า
 
     
 
อาการยางไหลที่เกิดจากสาเหตุต่างๆ
        อาการยางไหลเกิดเนื่องจากการขาดธาตุอาหาร เช่น ธาตุโบรอน (B) และธาตุทองแดง (Cu) จะสังเกตได้
ว่าส้มเกิดยางไหลตามลำต้นและกิ่งก้านทั่วๆไป ไม่จำกัดที่และไม่มีบาดแผลสีน้ำตาลดำ พบเพียงรอยแตกปริของเปลือก
ขนาดเล็กๆแล้วจึงมียางไหลออกมา แผลที่ยางไหลออกมาแล้วไม่ขยายลุกลาม นอกเสียจากว่ามีเชื้อเข้าทำลายซ้ำเติม
ตามรอยปริเล็กๆนั้น
 
   
           อาการยางไหลที่เกิดเนื่องจากมีแมลงเจาะกัดกิน สังเกตได้โดยบริเวณที่มียางไหลจะมีร่องรอยของการ
  เจาะกัดกิน หรือทำลายของแมลงหรืออาจมีสิ่งขับถ่ายติดปะปนอยู่กับยาง 

   

 
การป้องกันกำจัด
      1. หลังตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรค ตัด เฉือน ถากส่วนเปลือกของกิ่งและต้นที่เป็นโรค จากนั้นทาแผลด้วยสารป้อง
       กันกำจัดเชื้อรา เช่น เมทาแลกซิล 30 กรัม หรือ สับรา 30 กรัม ร่วมกับ ซีวิว 30 ซีซี + นีโอ-ไฟต์ 30 ซีซี
       ต่อน้ำ 20 ลิตร
      2. โรคยางไหลที่เกิดจากการขาดธาตุอาหาร สามารถรักษาได้โดยการฉีดพ่นสารกำจัดเชื้อราพร้อมกับธาตุ 
       อาหารเสริมให้ทางใบ ไมโครบลูคอป 20 กรัม + แคลเคลียร์ 20 ซีซี + ซีวิว 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตรเพราะต้น
       ส้มที่ให้ผลผลิตแล้วมีความต้องการแร่ธาตุอาหารหลายชนิดเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตและให้ผลผลิต
      3. อาการยางไหลซึ่งเกิดจากบาดแผลต่างๆ หรือเกิดแมลงเจาะกัดกินควรรีบรักษาด้วย ฟิพเปอร์ 30 ซีซี หรือ
       แมมมอท 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร และป้องกันเชื้อราเข้าทำลายซ้ำ ด้วยการใช้ เมทาแลกซิล 30 กรัม หรือ
       สับรา 30 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
 
       
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานยูนิไลฟ์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ยูนิไลฟ์ สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 02-399-5555 หรือ ไอดีไลน์ @unilife


วิธีสั่งของออนไลน์