เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

“โรครากปม” ของพริก เกิดจาก “ไส้เดือนฝอย”

เชื้อสาเหตุ : ไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita
 
ลักษณะการทำลาย
             พริกต้นแคระแกร็น ใบเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ผลผลิตลดเนื่องจากไส้เดือนฝอยแย่งอาหารและทำลายระบบราก
ทำให้ระบบรากเสียหายไม่ยืดยาวเหมือนปกติแต่กลายเป็นปมกุด ทำให้การดูดน้ำและอาหารไม่สะดวกพริกจึงเหี่ยว
ในช่วงกลางวันที่มีอากาศร้อน หากมีการเข้าทำลายของไส้เดือนฝอยรุนแรง ทำให้เกิดอาการรากเน่าเนื่องจากเชื้อโรค
อื่นๆ ในดินเข้าร่วมทำลาย
 
                  
                  
 
การป้องกันกำจัด
1. หากพื้นที่ใดเคยมีไส้เดือนฝอยระบาด ควรไถพลิกตากดินไว้ โดยงดปลูกพืชไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  หากต้องการปลูกพืชควรปลูกพืชใบเลี้ยงเดี่ยว เช่น ข้าวโพด
2. ควรปลูกดาวเรืองสลับการปลูกพริก เพราะดาวเรืองสามารถผลิตสารที่มีคุณสมบัติควบคุมไส้เดือนฝอยได้หลายชนิด
3. ใช้ความร้อนจากแสงแดด โดยใช้พลาสติกคลุมดินที่มีความชื้นพอประมาณ นอกจากช่วยฆ่าไส้เดือนฝอย และ
  เชื้อสาเหตุโรคพืชอื่นๆ ยังมีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและชีววิทยาของดิน ส่งผลให้เกิดการเพิ่ม
  ของ ไนโตรเจน และธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช
4. การปลูกพริก ควรเตรียมกล้าพริกที่สมบูรณ์ ปลูกกล้าในถุงที่ใช้วัสดุปลอดไส้เดือนฝอย แนะนำราดสารป้องกัน
  เพิ่มความแข็งแรงให้ต้นกล้าพริกและป้องกันโรค แมลง และไส้เดือนฝอย ด้วย ซีวิว 30 ซีซี + ไบโอ-ซอย 30 กรัม
  + เมทาแลกซิล 30 กรัม + ฟิพเปอร์ 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร เมื่อพริกงอกมีใบ 1-2 ใบ
5. หากพบการระบาดในแปลง ควรถอนต้นที่เป็นโรคออกมาเผาทำลาย และพ่นอาบโชกพื้นหรือปล่อยไปกับ
  ระบบน้ำด้วย

 

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานยูนิไลฟ์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ยูนิไลฟ์ สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 02-399-5555 หรือ ไอดีไลน์ @unilifeวิธีสั่งของออนไลน์