เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

“โรคราดำ” ในพุทรา

โรคราดำในพุทรา เกิดจากเชื้อรา Cladosporium spp.

    มักเกิดตามบริเวณที่แมลงปากดูดถ่ายน้ำหวานออกมา ทำให้เชื้อราสีดำเจริญขึ้นปกคลุมผิวใบ กิ่ง และผลเป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางอ้อม เช่น เชื้อสาเหตุสร้างเส้นใยเจริญคลุมบนผิวของใบพุทรา คราบสีดำของเชื้อรา ไม่ทำลายพืชโดยตรงแต่จะทำให้การสังเคราะห์แสงของใบลดลง ทำให้ผิวของผลพุทราสกปรก คุณภาพและราคาผลผลิตลดลง

 

 

 

การแพร่ระบาด : ราดำเป็นเชื้อที่สามารถแพร่ระบาดจากต้นหนึ่งไปยังต้นอื่นๆ โดยเส้นใยและสปอร์ปลิวไปกับลม เมื่อตกลงบนน้ำหวานที่แมลงปากดูด เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง ถ่ายออกมา เชื้อราก็จะเจริญขึ้นปกคลุมเซลล์เนื้อเยื่อบริเวณนั้นๆ

 

การป้องกันกำจัด

  1. ตัดแต่งหรือเก็บส่วนที่เป็นโรคออกมาเผาทำลาย
  2. พ่นสารป้องกันกำจัดเชื้อรา ใช้ บิซโทร 40 กรัม หรือ เบนเอฟ 20 ซีซี หรือ รัสโซล 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
  3. หากพบแมลง เช่น เพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อน ซึ่งจะถ่ายมูลน้ำหวาน ทำให้เกิดราดำตามมา ควรควบคุมแมลงไม่ให้ลอกคราบหรือฟักไข่ ด้วย
    อะวอร์ด 10-15 ซีซี
    ต่อน้ำ 20 ลิตร

 

 วิธีสั่งของออนไลน์