เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

โรคราหนวดแมวในมะเขือ

โรคราหนวดแมว เกิดจากเชื้อสาเหตุ Choanephora sp.

      โรคราหนวดแมว หรือโรคยอดและดอกเน่า เกิดได้กับทุกส่วนของมะเขือ ทั้งใบ ยอด และผลมะเขือ แต่ส่วนมากจะพบที่ส่วนของยอดอ่อน

 

 

 

      โดยส่วนของมะเขือที่เชื้อเข้าทำลายจะมีเนื้อเยื่อช้ำ ต่อมาแผลจะเปลี่ยนเป็นสีดำช้ำ เมื่อโรคระบาดรุนแรงมากขึ้นจะพบสปอร์เชื้อรามีขนสีเทาใส ปลายขนมีตุ่มสีดำขึ้นบนส่วนของพืชที่มีอาการช้ำ ต่อมาชิ้นส่วนของพืชที่ถูกเชื้อเข้าทำลายจะเน่าเสียไป 

 

 

การแพร่ระบาด

      โรคนี้จะระบาดเมื่อมีฝนตกต่อเนื่อง 2-3 วัน ความชื้นในอากาศสูง หลังฝนหยุดตกมีแดดจัดประมาณ 2-3 วันจะเริ่มพบโรคนี้ที่ส่วนของยอดอ่อนก่อน หรือในสภาวะที่มีฝนตกสลับแดดออกสัก 2-3 ครั้ง จะเริ่มพบอาการของโรค 

การป้องกันกำจัด

  1. สำรวจแปลงให้ทั่ว เก็บส่วนที่เป็นโรคใส่ถุงพลาสติก หรือ ภาชนะที่สามารถป้องกันไม่ให้ส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อราสาเหตุฟุ้งกระจายไปทั่วทั้งแปลง แล้วนำออกไปทิ้งนอกแปลงหรือเผาทำลาย
  2. พ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช  แนะนำผลิตภัณฑ์  

          การป้องกัน  ไมโครบลูคอป 20 กรัม หรือ นีโอ-ไฟต์ 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

          การรักษา  สับรา 30 กรัม หรือ เมทาแลกซิล 30 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

 

คำเตือน

เพื่อความปลอดภัย ก่อนใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร

โปรดอ่านรายละเอียดและปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากบรรจุภัณฑ์อย่างเคร่งครัด

 วิธีสั่งของออนไลน์