เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

โรคเหี่ยว หรือ เหง้าเน่า ในกระชาย

ลักษณะอาการ

        เริ่มแรก ใบจะแสดงอาการม้วนห่อ สีของใบซีด ต่อมาเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและแห้ง บริเวณโคนต้นมีอาการฉ่ำน้ำ ลำต้นเน่าหลุดออกจากเหง้าได้ง่ายและหักพับ แต่ไม่มีกลิ่นเหม็น หากตรวจดูที่ลำต้นจะพบส่วนของท่อลำเลียงน้ำและอาหารมีสีน้ำตาลเข้ม เมื่อนำต้นมาตัดตามขวางแช่ในน้ำสะอาดประมาณ 5-10 นาที จะเห็นของเหลวสีขาวคล้ายน้ำนมไหลออกมา

  

  

เชื้อสาเหตุ : เชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum

แนวทางแก้ไข Ralstonia solanacearum

● เลือกพื้นที่ปลูกที่ไม่เคยมีการระบาดของโรคนี้มาก่อน มีการระบายน้ำดี ไถพรวนดินให้ลึกเกินกว่า 20 เซนติเมตร ตากดินไว้นานกว่า 2 สัปดาห์ จะช่วยลดปริมาณโรคในดินลงได้มาก

● หากเคยมีการระบาดของโรค ควรอบดินเพื่อฆ่าเชื้อโรค โดยใช้ ปุ๋ยยูโอนิกซ์ 30-9-6 ผสมปูนขาว อัตรา 50 : 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ จากนั้นไถกลบและรดน้ำให้ดินมีความชื้น ทิ้งไว้ 3 สัปดาห์ จึงเริ่มปลูกพืช

● ใช้หัวพันธุ์ปลอดโรค ชุบด้วย ซีวิว 30 ซีซี + เมทาแลกซิล 30 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร 5-10 นาทีก่อนนำไปปลูก

● หากพบต้นเป็นโรค ให้ขุดออกและโรยปูนขาวบริเวณหลุมที่ขุด เพื่อป้องกันการระบาด หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตนำส่วนต่างๆ ของพืชที่เป็นโรคไปทำลายนอกแปลงปลูก

● ในพื้นที่มีการระบาดของโรค ไม่ควรปลูกพืชตระกูลขิง มะเขือ มันฝรั่ง พริก และถั่วลิสง ซึ่งเป็นพืชอาศัยของโรค ให้สลับปลูกพืชชนิดอื่น เช่น ข้าว ข้าวโพด เพื่อตัดวงจรของโรค

● สารป้องกันกำจัด ใช้ ยูโอนิกซ์ 300 ซีซี+ ไอโซโพรไธโอเลน 300 ซีซีต่อน้ำ 200 ลิตร ต่อพื้นที่ 1-2 ไร่ ฉีดพื้นดินและบริเวณรอบๆ

  

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานยูนิไลฟ์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ยูนิไลฟ์ สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 02-399-5555 หรือ ไอดีไลน์ @unilife


วิธีสั่งของออนไลน์