เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

โรคใบจุดในกล้วย

ลักษณะอาการ
 
        เชื้อราเข้าทำลายใบโดยเริ่มจากปลายใบ ใบจะเกิดจุดเล็กๆขนาดเท่าหัวเข็มหมุด สีเหลือง แดง
น้ำตาลจนถึงสีดำ เป็นจุดกระกระจายไปทั่ว แพร่กระจายจนเกิดเป็นแผลใหญ่ยาวรี จนในที่สุดใบจะไหม้ ฉีก
ขาดง่ายและแห้งพับตาย สามารถเข้าทำลายกล้วยได้ทุกระยะ ส่งผลให้กล้วยชะงักเติบโต ผลผลิตลดลง ผล
สุกก่อนกำหนด สูญเสียรสชาติ คุณภาพเสียหาย
 
     
                           
 
        ลักษณะรอยแผลที่ต่างกันเกิดจากเชื้อราต่างชนิดกัน เชื้อราเจริญได้ดีสภาพความชื้นสูง ระบาดไป
ตามลม พันธุ์กล้วยที่อ่อนแอต่อโรคใบจุด คือ กล้วยหอมทอง กล้วยน้ำว้า
 
            
 
การป้องกันกำจัด
 
            1. สร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้พืชอุดมสมบูรณ์แข็งแรง ปรับพื้นที่ให้เหมาะสมกับพืชปลูก อากาศ
             ค่า pH ความชื้น ต้องเหมาะสม
 
            2.ทำสวนให้สะอาด มีการระบายน้ำที่ดี ตัดใบกล้วยเพื่อนำไปขายและลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรค
             หมั่นตรวจสอบสวน ถ้าพบเชื้อการเข้าทำลายควรจำกัดแต่เนิ่นๆ ถ้าเป็นโรคในระยะรุนแรงให้ตัด
             ส่วนที่เป็นโรคออกนำไปเผาทำลายทิ้ง
 
            3.ปลูกพืชแซม เช่น หน่อไม้ ตะไคร้ ข่า ขมิ้น มัน เผือก กระวาน โสม ใบเตย ชะอม ซึ่งเป็นพืช
               สมุนไพรที่ปลูกง่าย นำมาประยุกต์ใช้เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชและแมลงศัตรูพืชบางชนิดได้
 
            4.เมื่อพบการระบาดของโรคต้องกำจัดด้วย เบนเอฟ 20 ซีซี หรือ รัสโซล 10-15 ซีซี หรือ 
               อะซอกซีสโตรบิน 10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
 
       
 
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานยูนิไลฟ์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ยูนิไลฟ์ สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 02-399-5555 หรือ ไอดีไลน์ @unilife


วิธีสั่งของออนไลน์