เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

โรคใบไหม้ของมะเขือเทศ

ลักษณะการทำลาย

    โรคใบไหม้ หรือ โรคใบแห้ง เกิดจากเชื้อรา Phytophthora infestans มักเกิดกับใบส่วนล่างของต้นก่อน โดยเริ่มแรกจะเกิดเป็นจุดช้ำน้ำ ใบเหมือนถูกน้ำร้อนลวก รอยช้ำนี้จะขยายขนาดออกไปอย่างรวดเร็วทางด้านใต้ใบ บนแผลพบเส้นใยและกลุ่มสปอร์สีขาวอยู่รอบๆ หากเชื้อเจริญมากขึ้นใบจะแห้ง บางครั้งแสดงอาการที่กิ่งและลำต้น โดยเป็นจุดช้ำน้ำและแผลสีดำเช่นเดียวกับอาการที่ใบ หากเกิดแผลที่โคนกิ่งจะทำให้ยอดแสดงอาการเหี่ยวเฉา เนื่องจากไม่สามารถส่งน้ำและอาหารไปเลี้ยงยอดได้ หากเข้าทำลายรุนแรงพืชจะตายภายใน 1 สัปดาห์

       พบระบาดมากในฤดูหนาว โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 18-28 องศาเซลเซียส และมีความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่า 90 % ในเขตที่อุณหภูมิต่ำและความชื้นต่ำโรคจะไม่ระบาดนอกจากมีฝนโปรยลงมาโรคจะระบาดอย่างรุนแรงและรวดเร็วภายหลังจากที่มีฝน

การป้องกันกำจัด

1. ถ้าปลูกมะเขือเทศแบบยกค้าง ควรตัดแต่งใบล่างให้โปร่ง

2. หากพบต้นที่แสดงอาการเป็นโรค ควรรีบถอนทำลาย เพื่อไม่ให้เชื้อราสาเหตุแพร่ระบาด

3. หลีกเลี่ยงการปลูกมะเขือเทศในบริเวณแหล่งระบาดของโรค

4. สารป้องกันโรคใบไหม้ แนะนำ ไมโครบลูคอป 20 กรัม หรือ เบนเอฟ 20 ซีซี หรือ บิซโทร 40 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร หากพบการระบาดแนะนำให้ใช้ แซสซี่ 10 ซีซี หรือ อินดีฟ 10 ซีซี หรือ แอพโพช 15 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานยูนิไลฟ์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ยูนิไลฟ์ สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 02-399-5555 หรือ ไอดีไลน์ @unilifeวิธีสั่งของออนไลน์