เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

โรคใบไหม้แผลใหญ่ ในข้าวโพด

ลักษณะอาการ
       ระยะแรกจะเกิดแผลขนาดใหญ่ 2-20 เซนติเมตร สีเทาหรือสีน้ำตาลยาวไปตามใบ หัวท้ายเรียวคล้า
รูปกระสวย มักจะเกิดที่ใบล่างๆ ก่อนแล้วลุกลามไปยังใบบนทั่วต้น เมื่ออาการรุนแรงแผลจะขยายตัวรวมกัน
เป็นแผลใหญ่ ทำให้ใบไหม้และแห้งตายในที่สุด ถ้าโรคเกิดก่อนระยะออกไหม ผลผลิตมีโอกาสเสียหาย
มากกว่า 50% ถ้าเกิดหลังจากออกไหม 6 สัปดาห์ จะไม่กระทบต่อผลผลิต
 
         
 
         
 
         โรคนี้มักระบาดในที่ๆ มีความชื้นสูง อุณหภูมิประมาณ 18-27 องศาเซลเซียส มักพบในฤดูหนาว
ทางภาคเหนือของประเทศไทย สปอร์จะแพร่กระจายไปได้ไกลโดยปลิวไปตามลมหรือไปกับน้ำ โรคนี้พบ
ได้ตลอดฤดูปลูก อาการของโรคจะทวีความรุนแรงมากขึ้นหากปลูกข้าวโพดต่อเนื่องกันหลายครั้ง
 
         
 
การป้องกันกำจัด
1. หมั่นตรวจดูแปลงข้าวโพดตั้งแต่ยังเล็ก หากพบว่ามีต้นที่เป็นโรคให้รีบถอนออก
2. กำจัดเศษซากพืชออกไปนอกแปลง ป้องกันไม่ให้มีแหล่งสะสมเชื้อ และมีการเขตกรรมที่ดี หมั่นกำ
    วัชพืช ซึ่งจะเป็นการลดปริมาณเชื้อโรคลงได้
3. ไม่ควรปลูกข้าวโพดภายใต้ร่มเงาของไม้ยืนต้น เนื่องจากมีร่มเงาทำให้อากาศไม่ร้อนจัดและส่งเสริมให้
   เกิดโรคมากขึ้น
4. ฉีดพ่นสารป้องกันกำจัด ใช้ บิซโทร 300 กรัม หรือ อะซอกซีสโตรบิน 100 ซีซี หรือ รัสโซล 200 ซีซี
    หรือ ไอโซโพรไทโอเลน 200 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร
 
         
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานยูนิไลฟ์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ยูนิไลฟ์ สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 02-399-5555 หรือ ไอดีไลน์ @unilife


วิธีสั่งของออนไลน์