เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

ACADIAN SEAPLANTS เข้าพบปะคณะผู้บริหาร และเยี่ยมชมบริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

    เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 คุณ Greg Nichols ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ประจำภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ของ บริษัท ACADIAN SEAPLANTS ผู้เก็บเกี่ยวสาหร่ายทะเลคุณภาพ และแปรรูปส่งออกวัตถุดิบ ในการนำมาผลิต “ซีวิว” ยาขยัน สำหรับพืช สินค้าคุณภาพขายดีตลอดกาลของยูนิไลฟ์ ได้เข้าพบปะคณะผู้บริหาร และเยี่ยมชม บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีคณะผู้บริหาร นำโดย คุณวิรัช จันทรัศมี ประธานกรรมการที่ปรึกษา และ คุณเฉลิมเกียรติ มงคลธรรมากุล กรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
    ยูนิไลฟ์ฯ เป็นเพียงบริษัทหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่บริษัท ACADIAN SEAPLANT ไว้วางใจส่งมอบวัตถุดิบมาผลิตสินค้าคุณภาพ ให้เกษตรกรไทยได้ใช้ในการเพาะปลูกพืช โดยคุณ Greg Nichols ได้แสดงความชื่นชม คุณ เฉลิมเกียรติ มงคลธรรมากุล กรรมการผู้จัดการ ที่มีความเข้าใจในเรื่องธาตุอาหารเป็นอย่างดี โดยบอกว่าจากการที่เดินทางไปพบปะตัวแทนมาทั่วโลกยังไม่เจอใครที่เข้าใจในเรื่องของธาตุอาหารดีเท่ากับคณะผู้บริหารของยูนิไลฟ์ นอกจากนี้ยังแสดงความชื่นชมในโมบายแอพพลิเคชั่น “มุมหมอพืช” ที่ ยูนิไลฟ์ จัดทำขึ้นเพื่อส่งต่อองค์ความรู้ในการทำการเกษตรที่ถูกต้องให้กับเกษตรกรไทยอีกด้วยวิธีสั่งของออนไลน์