เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

Expo สัญจร จ.อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2562 กิจกรรม “ยูนิไลฟ์เกษตรแฟร์ Expo สัญจร จ. อุบลราชธานี” ณ ศูนย์โอทอป อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ได้รับเกียรติจาก คุณเฉลิมเกียรติ มงคลธรรมากุล กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานเปิดงาน มีสมาชิกและเกษตรกรมาร่วมงานกันคับคั่งกว่า 300 คน  ในงานมีบูทนิทรรศการเกษตรหลากหลายพืช อาทิเช่น นาข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ไม้ผล ยางพารา หอม เป็นต้น เกษตรกรที่มาร่วมงานให้ความสนใจซักถามและรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากรเกษตรประจำบูท นอกจากนี้ยังมีสมาชิกยูนิไลฟ์นำผลผลิตที่มาจากแปลงที่ใช้ผลิตภัณฑ์ยูนิไลฟ์ มาจำหน่ายในงานอีกมากมาย งานนี้คนที่มาร่วมงานได้รับทั้งสาระความรู้ ความสนุกสนาน และยังได้ช๊อปผลิตผลคุณภาพดีกลับบ้านกันอีกด้วยวิธีสั่งของออนไลน์