เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
โอกาสทางธุรกิจ

ข้อได้เปรียบทางธุรกิจ

ตลอดระยะเวลากว่า 18 ปีที่ผ่านมา ยูนิไลฟ์เติบโตด้วยความมั่นคง จากผลประกอบการที่เติบโตต่อเนื่อง สร้างรายได้คืนสู่สมาชิก เราเชื่อมั่นว่า “ภาคเกษตร” คือช่องทางธุรกิจที่มีโอกาสมากที่สุด พื้นที่เกษตรกรรมของประเทศไทยกว่า 150 ล้านไร่  คิดมูลค่าตลาดรวมของภาคธุรกิจเกษตร กว่า 100,000 ล้านบาท “เห็นพื้นที่สีเขียวตรงไหน ก็ทำธุรกิจยูนิไลฟ์ได้ตรงนั้น” ดังนั้นทุกท่านสามารถสร้างรายได้ในทุกๆก้าวที่ท่านย่างกราย ไปสร้างความมั่นคงให้กับตัวท่านและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนแท้จริงแผนการตลาดของ ยูนิไลฟ์ เป็นระบบการตลาดแบบเครือข่ายหลายชั้น หรือ MLM (Multi Level Marketing) โดยวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ระหว่าง ผู้บริโภค (เกษตกร) ผู้จำหน่ายอิสระ และบริษัท โดยผลตอบแทนของระบบนี้ สามารถเติบโตได้ไม่มีขีดจำกัด เป็นสัดส่วนตามขีดความสามารถของเครือข่ายที่สมาชิกสร้างขึ้น

 

จุดเด่นของแผนรายได้ของ ยูนิไลฟ์ คือ สามารถสะสมยอดได้ทั้งปี (ตั้งแต่ มกราคม-ธันวาคม )
ทำให้สมาชิกสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว และมั่นคงยิ่งขึ้นขอเพียงท่านมุ่งมั่น
และก้าวสู่ ธุรกิจยูนิไลฟ์ : โอกาสแห่งธุรกิจแสนล้านของคนไทยทุกคน

 

ยูนิไลฟ์ : ธุรกิจเครือข่ายขวัญใจเกษตรกร จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ท่านสามารถมีอาชีพที่ กำหนดอนาคตของตนเองได้อย่างแท้จริง ส่งมอบเป็นมรดกให้ลูกหลาน ด้วย

 

point

web_unilife_prove_design_1000_%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3


วิธีสั่งของออนไลน์