เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
โอกาสทางธุรกิจ

ทำไมต้อง…ยูนิไลฟ์

ไม่ว่าเศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไร ทุกชีวิตยังต้องกินต้องใช้ ยังต้องแสวงหาเพื่อความอยู่รอด  ประเทศไทย… ยังคงเป็น ครัวของโลก ดังนั้นภาระหน้าที่ในการผลิตอาหารเลี้ยง “คนทั้งโลก”ยังคงเป็นภารกิจสำคัญของคนไทย นั่นย่อมแสดงว่า “เกษตร คือช่องทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุด ที่มีมูลค่าทางการตลาดนับแสนล้าน” ดังนั้น  “ยูนิไลฟ์” คือ โอกาสทางอาชีพอิสระ และ ทางเลือกใหม่ของคนไทยทุกคน

….เสน่ห์แห่งธุรกิจเครือข่าย ดึงดูดผู้คนทุกชนชั้นเข้าสู่ธุรกิจ ด้วยความที่เป็นธุรกิจแห่งการให้ ให้โอกาสอันยิ่งใหญ่ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับตัวท่านและครอบครัว การตลาดแบบเครือข่ายนับเป็นแนวทางที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ดีที่สุด และเป็นช่องทางการจำหน่ายที่นับว่ามีประสิทธิภาพสูง เมื่อเทียบกับการตลาดแบบเดิมๆ เพราะสามารถกระจายสินค้า ผลประโยชน์แนวคิด การเป็นผู้ให้ การสร้างทีม ตลอดจนองค์ความรู้ต่างๆ จากบริษัทฯ ไปยังผู้บริโภคได้โดยตรง โดยเครือข่ายสมาชิกซึ่งบริษัทฯ ได้แบ่งบทบาทหน้าที่และผลประโยชน์ของแต่ละส่วนไว้อย่างเหมาะสม และเป็นธรรม

bussinessop

ยูนิไลฟ์ นับเป็นบริษัทแรก และบริษัทเดียวที่ทำตลาดแบรนด์ “ธุรกิจเครือข่ายชั้นนำผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร ครบวงจร”  ที่เกิดจากปณิธานและความมุ่งมั่นของคณะผู้ก่อตั้ง ตามปรัชญา “ยูนิไลฟ์….ใส่ใจชีวิตเกษตรกร” ต้องการนำความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ เพื่อ “มุ่งมั่นในการสร้างเครือข่าย เพื่อการพัฒนาเกษตรกรรม โดยการแบ่งปันองค์ความรู้ ให้เกิดผลประโยชน์ และเป็นที่ยอมรับแก่ทุกภาคส่วน อย่างยั่งยืน ” และแท้จริงนั้น  วันนี้ยูนิไลฟ์ เราพร้อมแล้วที่จะเป็นผู้นำความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ไปช่วยพี่น้องเกษตรกรให้ทำงานเป็นระบบมากขึ้น ได้ผลผลิตคุ้มค่าต่อการลงทุน

ยูนิไลฟ์มีพร้อมแล้วในทุกๆด้าน ทั้งทางด้าน

(1.) องค์ความรู้ ด้านการผลิตพืชแบบมืออาชีพ

(2.) ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ที่ตอบโจทย์ในทุกๆสภาพแวดล้อม 

(3.) การแบ่งปัน องค์ความรู้ต่างๆจากแนวทางของระบบเครือข่าย

(4.) เป็นที่ปรึกษา คอยให้คำแนะนำและสามารถนำองค์ความรู้ไปช่วยพัฒนา       ผลผลิตของเกษตรกรได้เป็นรูปธรรม

ธุรกิจยูนิไลฟ์ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่จะสามารถสร้างความมั่นคงยั่งยืน     ให้แก่ผู้ทำธุรกิจยูนิไลฟ์ และสร้างความพึงพอใจให้กับเกษตรกร ในการที่จะ     ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ก้าวสู่การเป็นเกษตรกรยุคใหม่ที่พร้อมจะส่งต่อ
อาชีพเกษตรกรรม สู่ลูกหลานสืบต่อไปในระยะยาว 

6%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99

ยูนิไลฟ์…ตอบโจทย์วิถีชีวิต คนไทย

คนไทยจำนวนมาก เมื่อเรียนจบ หรือ หมดหน้านาก็มุ่งหน้า มาหางานทำในเมืองกรุง บางครั้งรายจ่ายมากกว่ารายรับ

แข่งกันสร้างหนี้โดยไม่รู้ตัว ความเป็นอยู่ไม่ตอบโจทย์วิถีชีวิต.

..วันนี้ ธุรกิจยูนิไลฟ์ตอบโจทย์วิถีชีวิตคนไทยอย่างแน่นอน

ท่านสามารถมีอาชีพที่มั่นคงได้ด้วยธุรกิจเครือข่ายเกษตรแบบยูนิไลฟ์

สร้างรายได้ในพื้นที่บ้านเกิด เพียงใช้ดี แล้วบอกต่อไร่นาข้างๆ เกิดเป็น ธุรกิจที่ยั่งยืน เพราะขายสินค้าที่จำเป็นต้องใช้

ใช้ต่อเนื่อง ใช้แล้วหมดไป ก่อเกิดเป็นรายได้รายเดือน ที่เพิ่มทวีคูณไร้ขีดจำกัดด้วยระบบเครือข่าย

และครอบครัวมีชีวิตสมบูรณ์พร้อมหน้า พร้อมตา ช่วยกันสร้างความเจริญให้บ้านเกิดของตัวเอง อย่างเป็นรูปธรรม

 

 

“เราจะ….มุ่งมั่นในการสร้างเครือข่าย เพื่อการพัฒนาเกษตรกรรม โดยการแบ่งปันองค์ความรู้ ให้เกิดผลประโยชน์ และเป็นที่ยอมรับแก่ทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน…..ตลอดไป” วิธีสั่งของออนไลน์
Designed By: josen
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu deneme bonusu veren siteler
casibom
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu
casibom