เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
โอกาสทางธุรกิจ

“ทำธุรกิจยูนิไลฟ์… เริ่มต้นได้ไม่ยาก”

บริษัทแม่ คือ บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ลงทุน และสนับสนุนให้บริษัทของท่านเติบโตมั่นคง โดยไม่ต้องลงทุนและปราศจากความเสี่ยงใดๆด้วยโครงสร้างของยูนิไลฟ์ เรามุ่งเห็นให้ทุกท่านก้าวเข้ามาเป็นเจ้าของบริษัทของตัวท่านเอง โดยตัวท่านจะเป็นเสมือนเจ้าของบริษัทลูก ซึ่งจะมีบริษัทแม่ คือบริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ลงทุน และสนับสนุนให้บริษัทของท่านเติบโตมั่นคงโดยไม่ต้องลงทุนและปราศจากความเสี่ยงใดๆ

“เริ่มต้นงานง่ายๆของท่าน ด้วยการก้าวเข้ามาเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์”

ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างและดูแลบริษัทของท่านเอง งานของท่านมีเพียงการเชิญคนที่ท่านรักมาร่วมสมัครเป็นเจ้าของ ยูนิไลฟ์เช่นกันกับท่าน ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ตนเองเป็นเจ้าของ และเลือกวิถีชีวิตของเราเองตามความต้องการว่า ต้องการเป็นเจ้าของยูนิไลฟ์หรือบริโภคสินค้าเพียงอย่างเดียว หรือสร้างธุรกิจด้วยการไปเชิญคนที่เรารักมาสร้างธุรกิจด้วยวิธีเดียวกัน

การทำธุรกิจยูนิไลฟ์ เริ่มต้นได้ไม่ยากด้วยค่าสมัครเพียง 200 บาท สำหรับนักธุรกิจยูนิไลฟ์ UB (Unilife Business Member) หรือ ค่าสมัครเพียง 50 บาท สมาชิกผู้ใช้ยูนิไลฟ์ UM (Unilife User Member) พร้อมสิทธิส่วนลด 20-25% ในการซื้อสินค้า จากนั้นเพียงแค่บอกเล่าความประทับ ใจในตัวสินค้าที่ใช้ให้คนรอบข้างฟัง เพื่อสร้างเครือข่ายผู้บริโภค

ให้เกิดการซื้อสินค้า ในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องด้วยแผนการจ่ายผลตอบแทน  Stair  Step  ที่มีเอกลักษณ์ มีระบบชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม คุ้มค่ากับความทุ่มเท สามารถสร้างรายได้และความมั่นคงได้อย่าง ยั่งยืน จะสร้างรายได้ให้คุณตั้งแต่เดือนแรกที่เริ่มทำงาน และจะมากขึ้นอย่างมั่นคงและ ยั่งยืนหากตั้งใจจริง

1.ศึกษาคู่มือนักธุรกิจยูนิไลฟ์

หลายท่านโดยเฉพาะผู้เพิ่งเริ่มต้น”สนใจ”กับธุรกิจยูนิไลฟ์มักจะตั้งคำถามเสมอว่า จะเริ่มต้นได้อย่างไร อันดับแรกก็คือเมื่อคุณได้รับการสปอนเซอร์ มาจากนักธุรกิจยูนิไลฟ์ท่านอื่น คุณจะได้รับชุด  “คู่มือนักธุรกิจยูนิไลฟ์”
ซึ่งบรรจุสื่อสิ่งพิมพ์พื้นฐานสำหรับให้คุณใช้อ้างอิงและแบ่งปันนำเสนอกับผู้อื่น นั่นคือคุณได้เริ่มต้นด้วยการสร้างทั้งลูกค้า และนักธุรกิจยูนิไลฟ์ในเครือข่ายของคุณแล้ว

1
2

2.ศึกษารายละเอียดของสินค้าและพิสูจน์สินค้าด้วยตัวคุณเอง

ทำความรู้จักคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ยูนิไลฟ์  ด้วยการเริ่มต้นใช้ผลิตภัณฑ์ยูนิไลฟ์ ด้วยตนเองในทันที เพื่อที่คุณจะได้มีประสบการณ์โดยตรงกับตนเองว่า ผลิตภัณฑ์นั้นมีประสิทธิภาพดีอย่างไร และความกระตือรือร้นจากความประทับใจของคุณจะทำให้การบอกเล่าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยูนิไลฟ์ แก่ผู้อื่นเป็นไปได้ง่ายขึ้น และลูกค้าจะเกิดความประทับใจยิ่งขึ้น เมื่อคุณให้ความมั่นใจกับเขาว่า คุณได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ แล้ว

3.ศึกษาวิธีการดำเนินธุรกิจ
และเรียนรู้แผนการตลาดยูนิไลฟ์

ด้วยแผนการจ่ายผลตอบแทน Stair Step ที่มีเอกลักษณ์ มีระบบชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม คุ้มค่ากับความทุ่มเท สามารถสร้างรายได้และความมั่นคงได้อย่าง ยั่งยืน จะสร้างรายได้ให้คุณตั้งแต่เดือนแรกที่เริ่มทำงาน และจะมากขึ้นอย่างมั่นคงและ ยั่งยืนหากตั้งใจจริง และเพื่อก้าวสู่ความเป็นเจ้าของกิจการที่ไม่ต้องลงทุนด้วยการเพิ่มพูนความรู้จาก Website ของเรา ซึ่งเต็มไปด้วยรายการต่างๆที่จะพัฒนาศักยภาพในตัวท่านเพื่อความพร้อมสำหรับการทำธุรกิจยูนิไลฟ์ หรือประชุมตามคลังสาขา หรือศูนย์ธุรกิจยูนิไลฟ์ที่ท่านใช้บริการ

3
4

4.สร้างเครือข่ายผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ให้เกิดการซื้อสินค้าด้วยการบอกเล่าความประทับใจในตัวสินค้าที่ใช้ให้คนรอบๆ ข้างฟัง

โดยการ ” ใช้ดีแล้วบอกต่อ ” ใช้สื่อต่างๆ ของบริษัทที่ผู้บริโภคหรือเกษตรใช้ได้ผลมาร่วมนำเสนอ
” เล่าประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ ” ว่าใช้แล้วได้ผลดีอย่างไร ประทับใจอะไรบ้าง โอกาสการเปิดใจสมัครเป็นสมาชิกจะเกิดขึ้นที่จุดนี้และเติบโตต่อไป

5.สร้างเครือข่ายนักธุรกิจยูนิไลฟ์

ทุกธุรกิจไม่สำเร็จได้ในวันเดียว  ไม่ควรเร่งร้อนจนเกินไป อาจดูเป็นการยัดเยียดธุรกิจ ควรใช้สายสัมพันธ์และความจริงใจ ต่อผู้มุ่งหวัง จะมีโอกาสในการสานต่อสัมพันธภาพของธุรกิจได้ดีกว่า  และเบื้องต้นควรแนะนำสิ่งที่กำลังเป็นความต้องการ ตามกำลังซื้อ และช่วงใช้ที่เหมาะสม

5
5-1

วิเคราะห์ผู้มุ่งหวังเพื่อเสนอสิ่งที่ตรงใจ

กลุ่มที่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเดียว ควรนำเสนอผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการบริการ ดูแลหลังการขาย ด้วยความสม่ำเสมอ  และกลุ่มที่ต้องการทำเป็นธุรกิจ ให้นำเสนอแผนธุรกิจ พาเข้าร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะ ให้เขาเหล่านั้นสามารถสร้างธุรกิจจนเติบโตได้ และสานสายสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

5-2
  • รักษาสัมพันธภาพ และติดตามผลการใช้สินค้าอย่างต่อเนื่อง
5-3

จัดเตรียมสื่อประกอบการขยายงานให้เหมาะสม

เช่น แฟ้มธุรกิจ  แผนผังองค์กร ทั้งในรูปแบบเอกสาร ไฟล์ดิจิตอล จะทำให้เราทำงานอย่างเป็นระบบ ตรวจสอบได้ และง่ายต่อการขยายธุรกิจ

6

6.สร้างวัฒนธรรมองค์กร

เรื่องที่สำคัญที่สุดคือ การเคารพระเบียบจรรยาบรรณของ ยูนิไลฟ์ การตรงต่อเวลา การแต่งกายที่สุภาพ มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ โดยนักธุรกิจยูนิไลฟ์ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อสร้างความศรัทธา แก่คนในองค์กรของตัวท่านเอง

7.บริหารทีมงานด้วยความตั้งใจจริง

สร้างเป้าหมายที่จะสำเร็จร่วมกันกับคนในองค์กรธุรกิจเครือข่าย เป็นธุรกิจแห่งการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจและความสามารถไปสู่ทีมงานเป็นทอดๆ  สร้างคนให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งกำลังกาย และกำลังใจ มีความ “อยาก” เติบโตก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา เมื่อทำเป็นระบบ ก็จะประสบความสำเร็จร่วมกันทั้งทีมงาน

7
8

8.พัฒนาตน ส่งเสริมทีม ก้าวสู่ความเป็นผู้นำที่สง่างาม

 การเข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนาในงานต่างๆ ทั้งหลักสูตรทางด้านธุรกิจและพํฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเข้าศึกษาข้อมูลดีๆ หลากหลายเรื่องราวใน website ของบริษัท จะช่วยให้ท่านพบแนวทางการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนแนวคิดดีๆในการใช้ชีวิต

9.ธุรกิจเครือข่าย แน้วโน้มที่ดีของโลกยุคใหม่

   ธุรกิจเครือข่ายเป็นช่องทางหนึ่งที่ตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคในเรื่องการตัดสินใจซื้อสินค้า  ด้วยเชื่อมั่นในคุณภาพและรูปแบบการบริการ จึงมียอดขายในกลุ่มธุรกิจนี้เติบโตต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ ปี 2547 (มูลค่า 32,000 ลบ.)* ถึง ปี 2558(มูลค่า 65,000 ลบ.)*  นับเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่ท่านได้มาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจยูนิไลฟ์  : ธุรกิจเครือข่ายขวัญใจเกษตรกร  

* จากผลวิจัยของ ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) ที่ทำเสนอต่อ สมาคมการขายตรงไทย – สิงหาคม 2559 

web_unilife_prove_design_1000_%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%9f%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%a2


วิธีสั่งของออนไลน์
Designed By: josen
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu deneme bonusu veren siteler
casibom
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu
casibom