เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
โอกาสทางธุรกิจ

“ทำธุรกิจยูนิไลฟ์… เริ่มต้นได้ไม่ยาก”

บริษัทแม่ คือ บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ลงทุน และสนับสนุนให้บริษัทของท่านเติบโตมั่นคง โดยไม่ต้องลงทุนและปราศจากความเสี่ยงใดๆด้วยโครงสร้างของยูนิไลฟ์ เรามุ่งเห็นให้ทุกท่านก้าวเข้ามาเป็นเจ้าของบริษัทของตัวท่านเอง โดยตัวท่านจะเป็นเสมือนเจ้าของบริษัทลูก ซึ่งจะมีบริษัทแม่ คือบริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ลงทุน และสนับสนุนให้บริษัทของท่านเติบโตมั่นคงโดยไม่ต้องลงทุนและปราศจากความเสี่ยงใดๆ

“เริ่มต้นงานง่ายๆของท่าน ด้วยการก้าวเข้ามาเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์”

ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างและดูแลบริษัทของท่านเอง งานของท่านมีเพียงการเชิญคนที่ท่านรักมาร่วมสมัครเป็นเจ้าของ ยูนิไลฟ์เช่นกันกับท่าน ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ตนเองเป็นเจ้าของ และเลือกวิถีชีวิตของเราเองตามความต้องการว่า ต้องการเป็นเจ้าของยูนิไลฟ์หรือบริโภคสินค้าเพียงอย่างเดียว หรือสร้างธุรกิจด้วยการไปเชิญคนที่เรารักมาสร้างธุรกิจด้วยวิธีเดียวกัน

การทำธุรกิจยูนิไลฟ์ เริ่มต้นได้ไม่ยากด้วยค่าสมัครเพียง 200 บาท สำหรับนักธุรกิจยูนิไลฟ์ UB (Unilife Business Member) หรือ ค่าสมัครเพียง 50 บาท สมาชิกผู้ใช้ยูนิไลฟ์ UM (Unilife User Member) พร้อมสิทธิส่วนลด 20-25% ในการซื้อสินค้า จากนั้นเพียงแค่บอกเล่าความประทับ ใจในตัวสินค้าที่ใช้ให้คนรอบข้างฟัง เพื่อสร้างเครือข่ายผู้บริโภค

ให้เกิดการซื้อสินค้า ในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องด้วยแผนการจ่ายผลตอบแทน  Stair  Step  ที่มีเอกลักษณ์ มีระบบชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม คุ้มค่ากับความทุ่มเท สามารถสร้างรายได้และความมั่นคงได้อย่าง ยั่งยืน จะสร้างรายได้ให้คุณตั้งแต่เดือนแรกที่เริ่มทำงาน และจะมากขึ้นอย่างมั่นคงและ ยั่งยืนหากตั้งใจจริง

web_unilife_prove_design_1000_%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%9f%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%a2

1.ศึกษาคู่มือนักธุรกิจยูนิไลฟ์

หลายท่านโดยเฉพาะผู้เพิ่งเริ่มต้น”สนใจ”กับธุรกิจยูนิไลฟ์มักจะตั้งคำถามเสมอว่า จะเริ่มต้นได้อย่างไร อันดับแรกก็คือเมื่อคุณได้รับการสปอนเซอร์ มาจากนักธุรกิจยูนิไลฟ์ท่านอื่น คุณจะได้รับชุด  “คู่มือนักธุรกิจยูนิไลฟ์”
ซึ่งบรรจุสื่อสิ่งพิมพ์พื้นฐานสำหรับให้คุณใช้อ้างอิงและแบ่งปันนำเสนอกับผู้อื่น นั่นคือคุณได้เริ่มต้นด้วยการสร้างทั้งลูกค้า และนักธุรกิจยูนิไลฟ์ในเครือข่ายของคุณแล้ว

1
2

2.ศึกษารายละเอียดของสินค้าและพิสูจน์สินค้าด้วยตัวคุณเอง

ทำความรู้จักคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ยูนิไลฟ์  ด้วยการเริ่มต้นใช้ผลิตภัณฑ์ยูนิไลฟ์ ด้วยตนเองในทันที เพื่อที่คุณจะได้มีประสบการณ์โดยตรงกับตนเองว่า ผลิตภัณฑ์นั้นมีประสิทธิภาพดีอย่างไร และความกระตือรือร้นจากความประทับใจของคุณจะทำให้การบอกเล่าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยูนิไลฟ์ แก่ผู้อื่นเป็นไปได้ง่ายขึ้น และลูกค้าจะเกิดความประทับใจยิ่งขึ้น เมื่อคุณให้ความมั่นใจกับเขาว่า คุณได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ แล้ว

3.ศึกษาวิธีการดำเนินธุรกิจ
และเรียนรู้แผนการตลาดยูนิไลฟ์

ด้วยแผนการจ่ายผลตอบแทน Stair Step ที่มีเอกลักษณ์ มีระบบชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม คุ้มค่ากับความทุ่มเท สามารถสร้างรายได้และความมั่นคงได้อย่าง ยั่งยืน จะสร้างรายได้ให้คุณตั้งแต่เดือนแรกที่เริ่มทำงาน และจะมากขึ้นอย่างมั่นคงและ ยั่งยืนหากตั้งใจจริง และเพื่อก้าวสู่ความเป็นเจ้าของกิจการที่ไม่ต้องลงทุนด้วยการเพิ่มพูนความรู้จาก Website ของเรา ซึ่งเต็มไปด้วยรายการต่างๆที่จะพัฒนาศักยภาพในตัวท่านเพื่อความพร้อมสำหรับการทำธุรกิจยูนิไลฟ์ หรือประชุมตามคลังสาขา หรือศูนย์ธุรกิจยูนิไลฟ์ที่ท่านใช้บริการ

3
4

4.สร้างเครือข่ายผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ให้เกิดการซื้อสินค้าด้วยการบอกเล่าความประทับใจในตัวสินค้าที่ใช้ให้คนรอบๆ ข้างฟัง

โดยการ ” ใช้ดีแล้วบอกต่อ ” ใช้สื่อต่างๆ ของบริษัทที่ผู้บริโภคหรือเกษตรใช้ได้ผลมาร่วมนำเสนอ
” เล่าประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ ” ว่าใช้แล้วได้ผลดีอย่างไร ประทับใจอะไรบ้าง โอกาสการเปิดใจสมัครเป็นสมาชิกจะเกิดขึ้นที่จุดนี้และเติบโตต่อไป

5.สร้างเครือข่ายนักธุรกิจยูนิไลฟ์

ทุกธุรกิจไม่สำเร็จได้ในวันเดียว  ไม่ควรเร่งร้อนจนเกินไป อาจดูเป็นการยัดเยียดธุรกิจ ควรใช้สายสัมพันธ์และความจริงใจ ต่อผู้มุ่งหวัง จะมีโอกาสในการสานต่อสัมพันธภาพของธุรกิจได้ดีกว่า  และเบื้องต้นควรแนะนำสิ่งที่กำลังเป็นความต้องการ ตามกำลังซื้อ และช่วงใช้ที่เหมาะสม

5
5-1

วิเคราะห์ผู้มุ่งหวังเพื่อเสนอสิ่งที่ตรงใจ

กลุ่มที่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเดียว ควรนำเสนอผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการบริการ ดูแลหลังการขาย ด้วยความสม่ำเสมอ  และกลุ่มที่ต้องการทำเป็นธุรกิจ ให้นำเสนอแผนธุรกิจ พาเข้าร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะ ให้เขาเหล่านั้นสามารถสร้างธุรกิจจนเติบโตได้ และสานสายสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

5-2
  • รักษาสัมพันธภาพ และติดตามผลการใช้สินค้าอย่างต่อเนื่อง
5-3

จัดเตรียมสื่อประกอบการขยายงานให้เหมาะสม

เช่น แฟ้มธุรกิจ  แผนผังองค์กร ทั้งในรูปแบบเอกสาร ไฟล์ดิจิตอล จะทำให้เราทำงานอย่างเป็นระบบ ตรวจสอบได้ และง่ายต่อการขยายธุรกิจ

6

6.สร้างวัฒนธรรมองค์กร

เรื่องที่สำคัญที่สุดคือ การเคารพระเบียบจรรยาบรรณของ ยูนิไลฟ์ การตรงต่อเวลา การแต่งกายที่สุภาพ มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ โดยนักธุรกิจยูนิไลฟ์ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อสร้างความศรัทธา แก่คนในองค์กรของตัวท่านเอง

7.บริหารทีมงานด้วยความตั้งใจจริง

สร้างเป้าหมายที่จะสำเร็จร่วมกันกับคนในองค์กรธุรกิจเครือข่าย เป็นธุรกิจแห่งการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจและความสามารถไปสู่ทีมงานเป็นทอดๆ  สร้างคนให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งกำลังกาย และกำลังใจ มีความ “อยาก” เติบโตก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา เมื่อทำเป็นระบบ ก็จะประสบความสำเร็จร่วมกันทั้งทีมงาน

7
8

8.พัฒนาตน ส่งเสริมทีม ก้าวสู่ความเป็นผู้นำที่สง่างาม

 การเข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนาในงานต่างๆ ทั้งหลักสูตรทางด้านธุรกิจและพํฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเข้าศึกษาข้อมูลดีๆ หลากหลายเรื่องราวใน website ของบริษัท จะช่วยให้ท่านพบแนวทางการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนแนวคิดดีๆในการใช้ชีวิต

9.ธุรกิจเครือข่าย แน้วโน้มที่ดีของโลกยุคใหม่

   ธุรกิจเครือข่ายเป็นช่องทางหนึ่งที่ตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคในเรื่องการตัดสินใจซื้อสินค้า  ด้วยเชื่อมั่นในคุณภาพและรูปแบบการบริการ จึงมียอดขายในกลุ่มธุรกิจนี้เติบโตต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ ปี 2547 (มูลค่า 32,000 ลบ.)* ถึง ปี 2558(มูลค่า 65,000 ลบ.)*  นับเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่ท่านได้มาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจยูนิไลฟ์  : ธุรกิจเครือข่ายขวัญใจเกษตรกร  

* จากผลวิจัยของ ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) ที่ทำเสนอต่อ สมาคมการขายตรงไทย – สิงหาคม 2559 

web_unilife_prove_design_1000_%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%9f%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%a2
bottom


วิธีสั่งของออนไลน์