เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
นักธุรกิจยูนิไลฟ์

ผลประโยชน์

ความโดดเด่นของแผนปันผลตอบแทน…

สู่ความมั่นคง ยั่งยืน

*แผนการตลาดของยูนิไลฟ์ เป็นระบบการตลาดเครือข่ายหลายชั้น หรือ
MLM (Multi Level Marketing)
ตามแผนการจ่ายผลตอบแทนของธุรกิจยูนิไลฟ์ แบบ Stair Step*

1pic_01

1. รายได้จากการขายปลีก กำไร 20-25%

2. รายได้ส่วนลดพิเศษ ( Fast Start Bonus )
     จากการเริ่มใช้ผลิตภันฑ์ ในการ ซื้อผลิตภัณฑ์ 5,000 บาท
     นักธุรกิจผู้ซื้อ จะได้รับ เงินส่วนลดพิเศษ 500 บาทและ
     ผู้สปอนเซอร์ จะได้รับ เงินส่วนลดพิเศษ 500 บาท

3. รายได้ระดับขั้นบันได ( Stair Step ) เงินส่วนระดับ 5-15%

4. รายได้บริหารเครือข่าย ( Network ) 3%-22%

5. รายได้เงินทองทุน GL (All Sale) 2% จากคะแนน BV ยอดขายรวมรายเดือนของยูนิไลฟ์

6. รายได้เงินกองทุนเหรียญ ( All Sale ) 2% จากคะแนน BV ยอดขายรวมรายเดือนของยูนิไลฟ์

7. รายได้โบนัสเงินสด 50,000 บาท – 1,500,000 บาท ( จ่าย 2 ครั้ง/ปี )

8. รางวัลท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ

9. อุ่นใจกับประกันชีวิต ที่คุ้มครองสูงสุดถึง 800,000 บาท

10. มรดกทางธุรกิจ ตกทอดถึงลูกหลาน

จุดเด่นของแผนรายได้ของยูนิไลฟ์…คือ

สามารถสะสมยอดได้ทั้งปี (ตั้งแต่ มกราคม – ธันวาคม)

ทำให้ท่านสามารถประสบความสำเร็จได้ไม่ยากและในเวลาที่เหมาะสม

หมายเหตุ :

  ● สิทธิ์ในการรับผลประโยชน์ต่างๆ สำหรับนักธุรกิจที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัทฯเท่านั้น

  ● นักธุรกิจยูนิไลฟ์ที่จะได้รับผลประโยชน์ทุกข้อข้างต้น จะต้องเป็นผู้ที่ไม่กระทำผิดระเบียบข้อบังคับ จรรยาบรรณของบริษัทและไม่กระทำผิดกฎหมาย

  ● โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์โดยละเอียด จากเอกสารในแฟ้มชุดสมัครสมาชิกที่ท่านได้รับ


วิธีสั่งของออนไลน์