เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
นักธุรกิจยูนิไลฟ์

สิทธิประโยชน์

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่…ครอบครัวยูนิไลฟ์

“…ธุรกิจแห่งการให้… ให้โอกาสอันยิ่งใหญ่ในการสร้างอาชีพ

สร้างรายได้ ให้กับตัวเองและครอบครัว…”

เริ่มต้นง่าย ๆ กับเราวันนี้ …ที่ยูนิไลฟ์

สิทธิ์ในการรับเงินปันผล

จากยอดการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ยูนิไลฟ์ ในแต่ละเดือน

*เงื่อนไขการได้รับความคุ้มครองเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
**โปรดศึกษารายละเอียดสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกเพิ่มเติมจากเอกสาร
“แผนงาน..เพื่อผลประโยชน์” ในแฟ้มเอกสารชุดสมัคร

pic_03

ทำได้ไม่ยาก

แม้ในผู้ที่ไม่เคยถนัดงานขายเพราะธุรกิจยูนิไลฟ์ คือการบอกเล่าความ ประทับใจในตัวสินค้าที่ตนเองใช้ให้แก่คนรอบข้าง เพื่อสร้างเครือข่ายผู้บริโภค ให้เกิดการ ซื้อสินค้าใช้ในชีวิต ประจำวันอย่างต่อเนื่อง

ทำร่วมกับงานประจำได้

เพียงจัดสรรเวลาวันละ 2-3 ชั่วโมง ในการ สร้างเครือข่ายผู้บริโภคสินค้า และติดตาม ดูแลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อการคืนกลับมา ของรายได้ที่จะเพิ่มมากขึ้น ในอนาคต

ได้เป็นเจ้าของกิจการ

ที่มีสินค้าคุณภาพจำหน่าย ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยมีช่องทางการ จัดจำหน่าย คือ คลังสาขายูนิไลฟ์ กว่า 30 สาขา และศูนย์ตัวแทนจำหน่าย ธุรกิจยูนิไลฟ์ กว่า 500 แห่งทั่วประเทศเพื่อรองรับการกระจายสินค้า การอำนวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนเป็นพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมที่จำเป็น ต่อการขยายงานของนักธุรกิจยูนิไลฟ์ อาทิ ห้องประชุม ห้องฝึกอบรม ฯลฯ

สามารถเข้าร่วมคอร์สอบรมสัมมนาที่จัดขึ้นมากกว่า 600 ครั้งต่อปี

ฝึกอบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่ต้องมีประสบการณ์

ด้วยประสบการณ์กว่า 18 ปี ยูนิไลฟ์ ได้รวบรวมเทคนิค-วิธีการในการผลิตพืชนานาชนิด จากการใช้หลักวิชาการ ภูมิปัญญาชาวบ้าน และผลิตภัณฑ์คุณภาพ ผ่านการทดลองในแปลงสาธิต ของบริษัทและของเกษตรกร ในหลากหลายพื้นที่ และหลากหลายปัจจัยทางด้าน ดิน น้ำ สภาพแวดล้อม มีการเก็บสถิติของผลผลิต วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไข ทำซ้ำ จนได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น และลดต้นทุนได้จริง จึง “สร้างและรวบรวมองค์ความรู้” ที่สามารถตอบโจทย์ในทุกพืช ทุกพื้นที่ จากจุดนี้จึงได้มีการส่งต่อ ด้วยการ “ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สมาชิก” อย่างมืออาชีพในระบบเครือข่ายยูนิไลฟ์ ผ่านขบวนการ ฝึกฝนจนเชี่ยวชาญ เกิดเป็น “ที่ปรึกษาด้านพืช” ที่จะทำได้ทั้งธุรกิจ และ เป็นตัวช่วยเกษตรกรให้พ้น จากสภาพที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ หลอกลวงให้ซื้อและใช้ปัจจัยการผลิตที่ไม่ตอบสนองปัญหาพืช

วิถีชีวิตแบบยูนิไลฟ์ : “ใช้ดีแล้วบอกต่อ” เกิดเครือข่ายผู้ใช้สินค้าที่เข้มแข็ง , “พัฒนาตน ต่อเนื่อง” ผ่านศูนย์อบรมต่างๆ เรียนรู้แนวคิดดีๆ รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม . ..การส่งต่อองค์ความรู้อย่างมืออาชีพ คุณ..ไม่ต้องมีประสบการณ์ทางเกษตรมาก่อน ยูนิไลฟ์มีตำรา และที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในทุกๆพืช ในทุกๆพื้นที่ทั่วประเทศไทย พร้อมจะแบ่งปันวิธีการ ที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว แก่กันและกัน จากพื้นที่หนึ่งส่งต่อสู่อีกพื้นที่หนึ่ง : ไม่ว่าเป็นพืชอะไร? ปัญหาแบบใด? บนพื้นที่ไหน? เพียงคุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมยูนิไลฟ์ คุณจะได้รับรู้ว่า “เกษตร+เครือข่าย” แก้ปัญหาเชิงสังคมได้อย่างน่าชื่นชม

สามารถบริหารจัดการองค์กรของตัวเองอย่างเป็นอิสระ

การเริ่มต้นวางแผนที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูง โดยการพัฒนาตนเองและ ทีมงานอย่างต่อเนื่อง การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้นำ นับเป็นสิ่งสำคัญ ของงานบริหารสายงานให้เติบโตไปในรูปแบบที่เราต้องการได้ ท่านสามารถ กำหนดรายได้ของตัวท่านเองได้จากบริหารตัวเอง ทีมงาน และเวลาให้เหมาะสม ภายใต้ระบบสนับสนุนทางการตลาดอย่างต่อเนื่องจากทางบริษัทฯ อาทิ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ รายการส่งเสริมการขาย กิจกรรมทางการตลาด ฯลฯ รวมทั้งให้คุณ สามารถตรวจสอบข้อมูลเครือข่าย เพื่อการบริหารจัดการ เครือข่ายได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของคุณ เช่น บริการตรวจสอบ ยอดธุรกิจออนไลน์ เป็นต้น

สามารถสร้างรายได้ให้คุณตั้งแต่เดือนแรกที่เริ่มทำงาน

ด้วยจุดเด่นของแผนรายได้ของยูนิไลฟ์…คือ สามารถสะสมยอดได้ทั้งปี (ตั้งแต่ มกราคม-ธันวาคม)

ทำให้ท่านสามารถประสบความสำเร็จได้ไม่ยากและในเวลาที่เหมาะสมและจะมากขึ้น อย่างมั่นคงและยั่งยืนหากตั้งใจจริง ด้วยแผนการจ่าย ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ยุติธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้มีผู้สนใจทำธุรกิจเป็นจำนวนมากประกอบกับการ ทุกชีวิตยังต้องกินต้องใช้ ยังต้องแสวงหาเพื่อความอยู่รอด นั่นย่อมแสดงว่า “เกษตร คือช่องทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุด ที่มีมูลค่าทางการตลาดนับแสนล้าน” จึงเป็นโอกาส ทางอาชีพอิสระ และ ทางเลือกใหม่ของท่านและคนไทยทุกคน

สิทธิ์ในการได้รับความคุ้มครอง ประกันอุบัติเหตุ

คุ้มครองสูงสุดถึง 800,000 บาท

*เงื่อนไขการได้รับความคุ้มครองเป็นไปตามที่บริษัท กำหนด

**โปรดศึกษารายละเอียดสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกเพิ่มเติมจากเอกสาร

“แผนงาน…เพื่อผลประโยชน์” ในแฟ้มเอกสารชุดสมัคร

เป็นมรดกทางธุรกิจ

สามารถส่งมอบเครือข่ายและรายได้จากธุรกิจ

ให้แก่ทายาทได้ในอนาคต (เครือญาติ หรือบุคคลอื่นตามที่ระบุไว้) เพื่อสร้างความยั่งยืนของการสร้างธุรกิจท่านได้อย่างแท้จริง


วิธีสั่งของออนไลน์
Designed By: josen
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu deneme bonusu veren siteler
casibom
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu
casibom