เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
นักธุรกิจยูนิไลฟ์

แผนการจ่ายผลตอบแทน

จุดเด่นของแผนรายได้ของยูนิไลฟ์

คือ สามารถสะสมยอดได้ทั้งปี (ตั้งแต่ มกราคม – ธันวาคม) ทำให้ท่านสามารถประสบความสำเร็จได้ไม่ยากและในเวลาที่เหมาะสม

แผนปันผลตอบแทน…. สู่ความมั่นคง ยั่งยืน

แผนรายได้จากธุรกิจเครือข่าย “ยูนิไลฟ์”

ความโดดเด่นของแผนการตลาด… สู่ความมั่นคง ยั่งยืน

      แผนการตลาดของ ยูนิไลฟ์ เป็นระบบการตลาดแบบเครือข่ายหลายชั้น หรือ MLM (Multi Level Marketing) ที่ได้ผสมผสานระหว่าง ระบบเครือข่าย ระบบผู้นำท้องถิ่น และ ระบบสหกรณ์ เข้าด้วยกันไว้ได้อย่างลงตัว วัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ระหว่าง ผู้บริโภค (เกษตกร) ผู้จำหน่ายอิสระ และบริษัท โดยผลตอบแทนของระบบนี้ สามารถเติบโตได้ไม่มีขีดจำกัด เป็นสัดส่วนตามขีดความสามารถของเครือข่ายที่สมาชิกสร้างขึ้น

      จุดเด่นของแผนรายได้ของ ยูนิไลฟ์ คือ สามารถสะสมยอดได้ทั้งปี (ตั้งแต่ มกราคม-ธันวาคม) ทำให้สมาชิกสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว และมั่นคงยิ่งขึ้น ขอเพียงท่านมุ่งมั่นและก้าวสู่ ธุรกิจยูนิไลฟ์ : โอกาสแห่งธุรกิจแสนล้านของคนไทยทุกคน


วิธีสั่งของออนไลน์