เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
นักธุรกิจยูนิไลฟ์

แผนการจ่ายผลตอบแทน

logo-unilife-2

จุดเด่นของแผนรายได้ของยูนิไลฟ์

คือ สามารถสะสมยอดได้ทั้งปี (ตั้งแต่ มกราคม – ธันวาคม) ทำให้ท่านสามารถประสบความสำเร็จได้ไม่ยากและในเวลาที่เหมาะสม

แผนปันผลตอบแทน…. สู่ความมั่นคง ยั่งยืน

1

แผนรายได้จากธุรกิจเครือข่าย “ยูนิไลฟ์”

ความโดดเด่นของแผนการตลาด… สู่ความมั่นคง ยั่งยืน

      แผนการตลาดของ ยูนิไลฟ์ เป็นระบบการตลาดแบบเครือข่ายหลายชั้น หรือ MLM (Multi Level Marketing) ที่ได้ผสมผสานระหว่าง ระบบเครือข่าย ระบบผู้นำท้องถิ่น และ ระบบสหกรณ์ เข้าด้วยกันไว้ได้อย่างลงตัว วัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ระหว่าง ผู้บริโภค (เกษตกร) ผู้จำหน่ายอิสระ และบริษัท โดยผลตอบแทนของระบบนี้ สามารถเติบโตได้ไม่มีขีดจำกัด เป็นสัดส่วนตามขีดความสามารถของเครือข่ายที่สมาชิกสร้างขึ้น

      จุดเด่นของแผนรายได้ของ ยูนิไลฟ์ คือ สามารถสะสมยอดได้ทั้งปี (ตั้งแต่ มกราคม-ธันวาคม) ทำให้สมาชิกสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว และมั่นคงยิ่งขึ้น ขอเพียงท่านมุ่งมั่นและก้าวสู่ ธุรกิจยูนิไลฟ์ : โอกาสแห่งธุรกิจแสนล้านของคนไทยทุกคน


วิธีสั่งของออนไลน์