เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
นักธุรกิจยูนิไลฟ์
 • เกียรติรางวัลสำหรับนักธุรกิจยูนิไลฟ์
  เกียรติรางวัลที่ยูนิไลฟ์จะเป็นผู้มอบให้ในความสำเร็จของคุณ
 • นักธุรกิจยูนิไฟล์ ระดับ หัวหน้ากลุ่ม (GL) 
  Group Leader
  นักธุรกิจยูนิไลฟ์ ที่มีลูกทีมติดตัว 15 % จำนวน 2 สาย ของกลุ่มธุรกิจส่วนตัว หรือมีคะแนน AV สะสม (AAV) ตั้งแต่ 300,000 AV ขึ้นไป
 • นักธุรกิจยูนิไลฟ์ ระดับ เหรียญทองแดง (BR) 
  Bronze Medal
  นักธุรกิจยูนิไลฟ์ ที่มีลูกทีมระดับหัวหน้ากลุ่มGL จำนวน 3 สาย (คนละสายงาน) โดยนับให้สายงานละ 1 GL
 • นักธุรกิจยูนิไลฟ์ ระดับ เหรียญเงิน (SV)
  Silver Medal
  นักธุรกิจยูนิไลฟ์ ที่มีลูกทีมระดับหัวหน้ากลุ่มGL จำนวน 6 สาย (คนละสายงาน) โดยนับให้สายงานละ 1 GL
 • นักธุรกิจยูนิไลฟ์ ระดับ เหรียญทอง (GD) 
  Gold Medal
  นักธุรกิจยูนิไลฟ์ ที่มีลูกทีมระดับหัวหน้ากลุ่มGL จำนวน 9 สาย (คนละสายงาน) โดยนับให้สายงานละ 1 GL
 • นักธุรกิจยูนิไลฟ์ ระดับ เหรียญทองกิตติมศักดิ์ (HGD) 
  Honorary Gold Medal
  นักธุรกิจยูนิไลฟ์ ที่มีลูกทีมระดับหัวหน้ากลุ่มGL จำนวน 12 สาย (คนละสายงาน) โดยนับให้สายงานละ 1 GL
 • นักธุรกิจยูนิไลฟ์ ระดับ รวงข้าวเงิน (SVP) 
  Silver Panicle Medal
  นักธุรกิจยูนิไลฟ์ ที่มีลูกทีมระดับหัวหน้ากลุ่มGL จำนวน 15 สาย (คนละสายงาน) โดยนับให้สายงานละ 1 GL
 • นักธุรกิจยูนิไลฟ์ ระดับ รวงข้าวทอง (GDP) 
  Gold Panicle Medal
  นักธุรกิจยูนิไลฟ์ ที่มีลูกทีมระดับหัวหน้ากลุ่มGL จำนวน 18 สาย (คนละสายงาน) โดยนับให้สายงานละ 1 GL
 • นักธุรกิจยูนิไลฟ์ ระดับ รวงข้าวเพชร (DMP) 
  Diamond Panicle Medal
  นักธุรกิจยูนิไลฟ์ ที่มีลูกทีมระดับหัวหน้ากลุ่มGL จำนวน 21 สาย (คนละสายงาน) โดยนับให้สายงานละ 1 GL

วิธีสั่งของออนไลน์