เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
ยูนิไลฟ์แชลแนล & สื่อต่างๆ
ยูนิไลฟ์แชลแนล & โฆษณา
เคล็ดลับ 5 นาที กับแผนรายได้ธุรกิจยูนิไลฟ์
เกษตรปุ๋ยยูนิกซ์
 • EP.26 : พริกไทย เมล็ดใหญ่ เมล็ดเต็ม คุณภาพดี
  คุณจรูญ บวบนา จ.พิษณุโลก ใช้ปุ๋ยยูโอนิกซ์ ฟื้นฟู ปรับสภาพดิน ใบใหญ่ ใบหนา เขียว ต้นแข็งแรง
 • EP.25 : ปุ๋ยยูโอนิกซ์ ให้ผลผลิต หอมแดง 6 ตัน/ไร่
  คุณเชลล์ ภูกาม จ.ศรีสะเกษ ปุ๋ยยูโอนิกซ์ ใช้น้อย หว่านง่าย ดินดี รากเยอะ รากขาว ต้นแข็งแรง โตเร็ว เขียวนาน ได้ผลผลิตมากถึง 6 ตัน/ไร่
 • EP.24 : ข้าวโพด ต้นสมบูรณ์ ฝักใหญ่ เมล็ดเต็ม
  คุณเซี่ยมหงษ์ ศรีสุทธิสัมพันธ์ จ.กำแพงเพชร ใช้ปุ๋ยยูโอนิกซ์ ดินดี ข้าวโพดโตไว รากเยอะ ต้นแข็งแรง ฝักใหญ่ เมล็ดเต็มทุกฝัก
 • EP.23 : ข้าวโพดโตเร็ว ต้นอวบ ใบเขียว
  คุณเซี่ยมหงษ์ ศรีสุทธิสัมพันธ์ จ.กำแพงเพชร ใช้ปุ๋ยยูโอนิกซ์ มั่นใจ ข้าวโพดดีกว่าที่เคยทำมา ใช้น้อย ประหยัดค่าปุ๋ย ค่าแรง
 • EP.22 : ข้าวโพดฝักอ่อน ฝักสวย น้ำหนักดี
  คุณน้อย ทรัพย์เจริญ จ.กาญจนบุรี ใช้ปุ๋ยยูโอนิกซ์ ใช้น้อย ใช้แล้วดินดี ต้นแข็งแรง ข้าวโพดฝักสวย ได้น้ำหนักดี ขายได้ราคา
 • EP.21: ทุเรียนเกิดรากใหม่ ใบแก่เร็ว ออกดอกดี ติดผลดก
  คุณวิไล ยินดี จ.จันทบุรีใช้ ปุ๋ยยูโอนิกซ์ ทำให้ดินดี รากเดินใบแก่เร็ว ดอกไม่ร่วง ติดผลดก
 • EP.20 ทุเรียนผลโตเร็ว เก็บได้ก่อนฤดูกาล
  คุณณัชชา ศรีคีรี จ.จันทบุรี ใช้ ปุ๋ยยูโอนิกซ์ 18-18-18 ทำให้ทุเรียนผลโตเร็ว ลูกขยายใหญ่ จนสามารถเก็บผลผลิตได้ก่อนฤดูกาล
 • EP.19 แก้ปัญหาทุเรียนแตกใบอ่อน ในช่วงออกดอกของทุเรียน
  คุณณัชชา ศรีคีรี จ.จันทบุรี ใช้ ปุ๋ยยูโอนิกซ์ 9-9-29 แก้ปัญหาทุเรียนแตกใบอ่อน ในช่วงออกดอกของทุเรียน
 • EP.18 มันฯ หัวดกมาก ไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลย
  คุณวรพจน์ บุตรน้ำดี เกษตรกร จ.กำแพงเพชร ใช้ปุ๋ยยูโอนิกซ์ ทำให้ดินดี ร่วนซุย มันฯหัวดก
 • EP.17 มันฯ โตเร็ว ลงหัวเร็ว หัวใหญ่ หัวดก
  คุณอภิชาติ แก้วจันทะ เกษตรกร จ.กำแพงเพชร ใช้ปุ๋ยยูโอนิกซ์ แล้วดินดี มันฯ โตเร็ว ลงหัวเร็ว หัวใหญ่ หัวดก
 • EP.16 มันฯ หัวดกทุกต้น ใบเขียวสวย โตไว
  คุณปั่น คุดแจ่ม เกษตรกร จ.กำแพงเพชร ใช้ปุ๋ยยูโอนิกซ์ ลดต้นทุนปุ๋ย มันฯ ใบเขียว โตไว หัวดกทุกต้น
 • EP.15 มันฯ หัวใหญ่ยาว แป้งดี ราคาดี
  คุณเซี่ยมหงษ์ ศรีสุทธิสัมพันธ์ เกษตรกร จ.กำแพงเพชร ใช้ปุ๋ยยูโอนิกซ์ ดินร่วนซุย ดินดี ทำให้ มันฯ ต้นสวย ต้นใหญ่สมบูรณ์ หัวดกใหญ่ยาว แป้งดี ราคาดี
 • EP.14 มันฯ ใบงาม ต้นใหญ่ หัวดกเยอะมาก
  คุณเซี่ยมหงษ์ ศรีสุทธิสัมพันธ์ เกษตรกร จ.กำแพงเพชร ใช้ปุ๋ยยูโอนิกซ์ แค่ 10 กิโลกรัม/ไร่ ดินดี ประหยัดปุ๋ย มันฯ ต้นใหญ่ ใบงาม หัวดก ต้นละไม่ต่ำกว่า 20 หัว
 • EP.13 อ้อยลำใหญ่ ปล้องยาว ต้นสูง ใบเขียวเข้ม
  คุณธวัชชัย วงษ์ชา เกษตรกร จ.มุกดาหาร ใช้ปุ๋ยยูโอนิกซ์ ลดต้นทุน ดินร่วนซุย อ้อยแตกหน่อเยอะ ลำใหญ่ยาว ใบเขียวเข้ม
 • EP.12 อ้อย ตอ4 ประหยัดต้นทุนปลูกใหม่ได้กว่าไร่ละ 6,000 บาท
  คุณวัชรี เมฆวิลัย เกษตรกร จ.นครสวรรค์ ปกติแปลงอ้อยทั่วไปไม่ทำถึงตอ4 แต่แปลงนี้ ใช้ปุ๋ยยูโอนิกซ์ ทำให้อ้อยโตไว แตกกอดี ต้นแข็งแรง
 • EP.11 ลำใหญ่ ปล้องยาว เพิ่มความหวานและน้ำหนัก
  คุณสายน้ำผึ้ง คำหมอน เกษตรกร จ.พิษณุโลก ใช้ปุ๋ยยูโอนิกซ์ ใช้น้อย ดินดี รากเยอะ ลำใหญ่ ปล้องยาว เพิ่มความหวานและน้ำหนัก
 • EP.10 หน่ออ้อยเยอะ ทนแล้ง ใบเขียว ใบใหญ่ ใบตั้ง
  คุณสายน้ำผึ้ง คำหมอน เกษตรกร จ.พิษณุโลก ใช้ปุ๋ยยูโอนิกซ์ ใช้น้อย ดินดี ทนแล้ง หน่ออ้อยอวบใหญ่ แตกกอเยอะ ใบเขียวตั้ง
 • EP.9 ตั้งแต่ทำนามา ไม่เคยได้ข้าวเยอะขนาดนี้
  คุณสมพงษ์-คุณวันณา บุญแก้ว เกษตรกร จ.พิจิตร จากข้าวที่กำลังจะตาย กลับฟื้นมาออกรวงสมบูรณ์ ใช้ปุ๋ยน้อย ได้ข้าวเยอะ ดินดี ไม่มีโรคแมลงมารบกวน
 • EP.8 ข้าวออกรวงสวย ไม่มีเมล็ดด่าง
  คุณลำยอง ชมภูนุษย์ เกษตรกร จ.นครสวรรค์ ใช้ปุ๋ยยูโอนิกซ์ ดินดี น้ำใส ดินมีไส้เดือน ข้าวเขียวนาน กอใหญ่ แตกกอดี ได้ราคาดี
 • EP.7 ข้าวงามดีกว่าทุกครั้ง ที่เคยทำนามา
  คุณไพบูลย์ วงษ์สา เกษตรกร จ.นครสวรรค์ ใช้ปุ๋ยยูโอนิกซ์ ข้าวเขียว ใบตั้ง แตกกอดี ข้าวงามดีกว่าทุกครั้ง ที่เคยทำนามา
 • EP.6 นาข้าว 19 ไร่ ได้ผลผลิต 30 ตัน
  คุณถนอมศรี ศรีขัดเค้า เกษตรกร จ.ร้อยเอ็ด ใช้ปุ๋ยยูโอนิกซ์ แค่ 25 กิโลกรัม ต่อ ไร่ ข้าวแตกกอดี ออกรวงดี รวงใหญ่ ประทับใจ ได้ผลผลิตเยอะ
 • EP.5 ใช้ปุ๋ยยูโอนิกซ์ ดินดี ข้าวเขียวทน เขียวนาน
  คุณจำปี จันทะคาม เกษตรกร จ.มหาสารคาม ใช้ปุ๋ยยูโอนิกซ์ ดินดี ข้าวเขียวทน เขียวนาน ออกรวงเร็ว ประหยัดต้นทุนปุ๋ยไปได้เยอะ
 • EP.4 แตกกอเยอะ ต้นใหญ่ รวงยาว เมล็ดใส
  คุณธนภู แก้วแสงพิศุทธิ์ เกษตรกร จ.พิษณุโลก ใช้ปุ๋ยยูโอนิกซ์ แล้วดินดีขึ้น ดินนุ่ม ดินดำ มีไส้เดือน ข้าวแตกกอเยอะ ต้นใหญ่ รวงยาว เมล็ดใส
 • EP.3 ข้าวรากเดินดี ต้นตั้ง ใบเขียว
  คุณเอกพล นวลจีน เกษตรกร จ.พิษณุโลก ใช้ปุ๋ยยูโอนิกซ์ แล้วรากเดินดี ต้นตั้ง ใบเขียว ดินสมบูรณ์ขึ้น มีไส้เดือนในดิน ทนโรคแมลงได้ดี
 • EP.2 คนอื่นใส่ปุ๋ย 50 กิโล เราใส่แค่ 31 กิโลต่อไร่
  คุณบุญช่วย ปานนิ่ม เกษตรกร จ.พิษณุโลก ใช้ปุ๋ยยูโอนิกซ์ ผลผลิตดี ดินดีขึ้น ลดต้นทุนลงไปได้มาก
 • EP.1 ข้าวโดนน้ำท่วม ฟื้นได้เพราะปุ๋ยยูโอนิกซ์
  คุณเชาว์ พูลสาลีกิจ เกษตรกร จ.อุทัยธานี ข้าวในแปลงโดนน้ำท่วม แต่ฟื้นได้เพราะปุ๋ยยูโอนิกซ์ สามารถเกี่ยวข้าวได้ 13 ตัน จากแปลง 16 ไร่

วิธีสั่งของออนไลน์