เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

งานหนึ่งใจให้อาชีพ ของมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์


งานหนึ่งใจให้อาชีพ ของมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์

คุณปราณี พุทธิพิพัฒน์ขจร ประธานกรรมการบริหารบริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล จาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในโอกาสที่ให้การสนับสนุนการแสดงสินค้า ในงาน Shop & Smile By MOL ของมูลนิธิ มิราเคิลออฟไลฟ์ ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555


วิธีสั่งของออนไลน์