เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

“ยูนิไลฟ์” จัดโครงการ “ปลูกข้าวใหม่ให้น้องอิ่ม”


“ยูนิไลฟ์” จัดโครงการ “ปลูกข้าวใหม่ให้น้องอิ่ม”

เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ให้กับโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงซึ่งจะดำเนินการพัฒนาเกษตรแบบผสมผสานและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ร่วมกับภูมิปัญญาของเกษตรกรในการจัดทำแปลงนาสาธิตการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต บนพื้นที่แปลงนา 10 ไร่  ณ โรงเรียนวัดธรรมาราม  เมื่อเร็วๆ นี้

 


วิธีสั่งของออนไลน์