เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

ยูนิไลฟ์…..ช่วยสนับสนุนข้าวหอมมะลิชาวนาไทย


คุณเฉลิมเกียรติ มงคลธรรมากุล กรรมการผู้จัดการ  มอบหมายให้ คุณสุขปัญญา พุทธิพิพัฒน์ขจร ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนกิจกรรมเครือข่ายองค์กรสมาชิก เป็นตัวแทน บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  รับมอบข้าวหอมมะลิ  จำนวน  3,000 กิโลกรัม จากสมาชิกเกษตรกร ชาวอุบลราชธานี  ตามนโยบาย โครงการ “ยูนิไลฟ์ช่วยซื้อข้าวชาวนา ”เพื่อสนับสนุนให้ชาวนามีรายได้ และเป็นแนวทางในการพัฒนา ให้ชาวนาไทยลุกขึ้นมาผลิตข้าวจากนาตนเอง จำหน่ายลงสู่ตลาดผู้บริโภคโดยตรง ตามแนวคิด From farm to table อย่างแท้จริง


วิธีสั่งของออนไลน์