เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

“ยูนิไลฟ์” นำทัพหนุนเกษตรกรปลูกพืชในระบบ GAP


“ยูนิไลฟ์” นำทัพหนุนเกษตรกรปลูกพืชในระบบ GAP

คุณณิชชารีย์ ปลาบู่ทอง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และองค์ความรู้ บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำทีมงานนักวิชาการเกษตรยูนิไลฟ์ไปร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และให้คำแนะนำเกษตรกรที่ใช้ผลิตภัณฑ์ยูนิไลฟ์เพื่อให้เกษตรกรสามารถผ่านการตรวจแปลง GAP ได้ โดยมีคุณสมควร ชายะกุล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช (ด้านหลังจากขวาลำดับที่ 3)   ออกติดตามแปลงของเกษตรกรที่ปลูกพริกตามคำแนะนำขอบริษัทยูนิไลฟ์ร่วมด้วย ณ      ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง  จ.แพร่  เมื่อเร็วๆ นี้

 


วิธีสั่งของออนไลน์