เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

ยูนิไลฟ์…บริจาคเงินสบทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช


คุณนิตยา มงคลธรรมากุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทยูนิไลฟ์ฯ ในฐานะคณะกรรมการสมาคมการขายตรงไทย ร่วมกับทางสมาคมการขายตรงไทย และบริษัทสมาชิกของสมาคมฯ จัดกิจกรรม CSR และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่วมบริจาคเงินสบทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ บ้านปาร์คนายเลิศ


วิธีสั่งของออนไลน์