เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

ยูนิไลฟ์… ร่วมกับโรงเรียน สอนเทคนิคการปลูกข้าวมืออาชีพเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง


ยูนิไลฟ์… ร่วมกับโรงเรียน สอนเทคนิคการปลูกข้าวมืออาชีพเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง

คุณ ณิชชารีย์  ปลาบู่ทอง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ นำทีมนักวิชาการเกษตร บริษัท ยูนิไลฟ์  อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กับ โรงเรียน วัดท่าทอง ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี  ร่วมกันจัดทำโครงการสอนเทคนิคการปลูกข้าวมืออาชีพให้กับชุมชน  โดยใช้แปลงสาธิต ของทางบริษัท ที่บึงฉวาก จ.สุพรรณบุรี เป็นแปลงดำเนินการของโครงการ บนพื้นที่ 3 ไร่ ผลผลิตที่ได้สร้างมูลค่าเป็นเงิน 15,000 บาท และได้นำไปซื้ออุปกรณ์กีฬา พร้อมเป็นทุนการศึกษาจำนวน มอบให้แก่ทางโรงเรียน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา

ร่วมกับโรงเรียน สอนเทคนิคการปลูกข้าวมืออาชีพเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง

คุณ ณิชชารีย์  ปลาบู่ทอง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ นำทีมนักวิชาการเกษตร บริษัท ยูนิไลฟ์  อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กับ โรงเรียน วัดท่าทอง ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี  ร่วมกันจัดทำโครงการสอนเทคนิคการปลูกข้าวมืออาชีพให้กับชุมชน  โดยใช้แปลงสาธิต ของทางบริษัท ที่บึงฉวาก จ.สุพรรณบุรี เป็นแปลงดำเนินการของโครงการ บนพื้นที่ 3 ไร่ ผลผลิตที่ได้สร้างมูลค่าเป็นเงิน 15,000 บาท และได้นำไปซื้ออุปกรณ์กีฬา พร้อมเป็นทุนการศึกษาจำนวน มอบให้แก่ทางโรงเรียน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา


วิธีสั่งของออนไลน์